Annamaria Westregård

Universitetslektor, Docent, Doktors examen
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. Economically-dependent Workers as Part of a Decent Economy, Sweden Country Report

  Annamaria Westregård, 2020 okt 9. 14 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 3. The Future of Nordic Labour law, Facing the challenges of changing labour relations, Report from The future of work: Opportunities and Challenges for the Nordic Models: Nordic future of work 2017-2020 Pilar VI Final report

  Annamaria Westregård, Marianne Jenum Hotved, Natalie Videbek Munkholm, Dagny Aradottir Pind, Marjo Ylhäninen & Kristin Alsos, 2020 okt 1, 170 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Who counts as an employer in Sweden?

  Annamaria Westregård, 2020 maj 1, I : Italian Labour Law e-Journal. 13, 1, 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 5. 2019
 6. Sweden

  Annamaria Westregård, 2019 okt, Collective Bargaining in Labour Law Regimes : A Global Perspective . Liukkunen, U. (red.). Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, s. 553-576 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Key concepts and changing labour relations Part 1 Country report from Sweden

  Annamaria Westregård, 2019 sep 1, 24 s. (Nordic future of work project 2017–2020: Working paper. Pillar VI; nr. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Precarity of new forms of employment under Swedish labour law

  Annamaria Westregård, 2019 aug 1, Precarious Work. The Challenge for Labour Law in Europe. Kenner, J., Florczak, I. & Otto, M. (red.). UK: Edward Elgar Publishing, s. 99-113 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Social protection for workers outside the traditional employment contract – a Swedish example

  Annamaria Westregård, 2019 jun 1, Social Security outside the realm of the Employment Contract : Informal Work and Employee-like Workers . Westerveld, M. & Olivier, M. (red.). UK : Edward Elgar Publishing, s. 202-219 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. 2018
 11. Social protection for workers outside the traditional employment contract – a Swedish example

  Annamaria Westregård, 2018 sep 5.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 12. Digital collaborative platforms: A challenge for social partners in the Nordic model

  Annamaria Westregård, 2018, I : The Nordic Journal of Commercial Law, NJCL. 1, s. 90-112 22 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. The Role of Collective Bargaining in Labour Law Regimes National Report: Sweden

  Annamaria Westregård, 2018, (Accepted/In press).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 14. 2017
 15. Collaborative economy - a new challenge for the social partners

  Annamaria Westregård, 2017 nov 24, Niklas Bruun i Sverige: En vänbok. Ahlberg, K., Herzfeld Olsson, P. & Malmberg, J. (red.). 1 uppl. Uppsala: Iustus förlag, s. 427-438 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Delningsplattformar och crowdworkers i den digitaliserade ekonomin – en utmaning för kollektivavtalsmodellen: Modern affärsrätt

  Annamaria Westregård, 2017 aug 20, Modern affärsrätt : En antologi . Flodgren, B., Adestam, J., Arvidsson, N., Bogdan, M. & Hettne, J. (red.). 1 uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, s. 319-337 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. How to regulate conditions for Crowdworkers - a new challenge for the social partners – an EU Law perspective

  Annamaria Westregård, 2017 jun 27.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 18. 2016
 19. Recent trends in collective bargaining structures in the Swedish model

  Annamaria Westregård & Jonas Milton, 2016 sep 10. 19 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 20. The Notion of "employee" in Swedish and European Union Law. An Exercise in Harmony or Disharmony?

  Annamaria Westregård, 2016, Globalisation, Fragmentation, Labour and Employment Law. Carlson, L., Edström, Ö. & Nyström, B. (red.). Iustus förlag, s. 185-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 2015
 22. Migrantarbetare inom jordbruket – arbetsmiljö och arbetsvillkor

  Måns Svensson, Anders Wigerfelt, Rustamjon Urinboyev, Ulla Nilsson, Margareta Littorin, Peter Lundqvist, Birgitta Nyström, Annamaria Westregård, Mats Bohgard, Johanna Alkan Olsson & Maria Albin, 2015, Lund: Lund University (Media-Tryck). 116 s. (Arbetsliv i omvandling; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Self-employment versus traditional employment -an analysis from the perspectives of the labour market and the individual

  Annamaria Westregård, 2015, (Unpublished) s. 1-22. 22 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 24. 2014
 25. 2013
 26. Building an inclusive laourmarket

  Annamaria Westregård, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 27. Changes in Swedish health insurance system and labour law due to the influence of EU

  Annamaria Westregård, 2013, (Submitted) s. 1-13.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 28. Changes in the Swedish Health Insurance system and Labour Law due to the influence of EU

  Annamaria Westregård, 2013, (Unpublished). 15 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 29. Elektronisk avtalsignering och elektroniska handlingar inom arbetsrätten

  Annamaria Westregård, 2013, Elektronisk signering : en antologi. Kihlman, J. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 85-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Europeanisation of social and employment policies in Swede

  Annamaria Westregård, 2013, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 31. Övningar för kurser i arbetsrätt

  Bernard Johann Mulder, Carina Funck, Andreas Inghammar, Birgitta Nyström, Eva Schömer & Annamaria Westregård, 2013, Studentlitteratur AB. 158 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. 2012
 33. Migrantarbete inom den gröna näringen

  Måns Svensson, Rustamjon Urinboyev, Ulla Nilsson, Margareta Littorin, Anders Wigerfelt-Svensson, Peter Lundqvist, Birgitta Nyström, Annamaria Westregård, Mats Bohgard, Johanna Alkan Olsson & Maria Albin, 2012, Arbetsmiljöverket.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. 2011
 35. Partiell "sjuknärvaro" - ett nytt fenomen i arbetslivet

  Annamaria Westregård, 2011, Festskrift till Boel Flodgren. Juristförlaget i Lund, s. 443-458

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. 2010
 37. Drogtest viktig del av arbetslivets preventiva insatser mot narkotika

  Ulric Hermansson, Olof Beck, Annamaria Westregård & Mats Brunes, 2010, I : Läkartidningen. 107, 46, s. 2878-2880

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv, Vänbok till Ronnie Eklund, Iustus Förlag AB, 2010, s. 627-640.

  Annamaria Westregård, 2010, Vänbok till Ronnie Eklund. Iustus förlag, s. 627-640

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. 2009
 40. De nya sjukpenningreglerna i ett arbetsrättsligt perspektiv .

  Annamaria Westregård, 2009, I : Arbetsmarknad & Arbetsliv. 15, 4, s. 57-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. 2008
 42. 2007
 43. Konflikten mellan arbetstagarnas integritet och arbetsgivarnas ansvar enligt reglerna om sjuklön och rehabilitering

  Annamaria Westregård, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B., Gorton, L., Nyström, B. & Samuelsson, P. (red.). Juristförlaget i Lund, s. 529-551

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. 2006
 45. 2005
 46. Drogtester på den offentliga sektorn - är de genomförbara med stöd av arbetsledningsrätten?

  Annamaria Westregård, 2005, Liber Amicorum Reinhold Fahlbeck. Juristförlaget i Lund, s. 653-675

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Liber amicorum Reinhold Fahlbeck

  Birgitta Nyström (red.), Annamaria Westregård (red.) & Hans-Heinrich Vogel (red.), 2005, Juristförlaget i Lund. 724 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 48. Övningar för kurser i arbetsrätt. 2. uppl.

  Eva Schömer, Carina Funck, Johann Mulder, Birgitta Nyström & Annamaria Westregård, 2005, Studentlitteratur AB. 145 s. (2 uppl.)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 49. 2003
 50. Lunds universitets remissvar till : Ds. 2002:56 Hållfast arbetsrätt - ett föränderligt arbetsliv

  Annamaria Westregård & Johann Mulder, 2003, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 51. 2002
 52. Integritetsfrågor i arbetslivet

  Annamaria Westregård, 2002, Juristförlaget i Lund. 442 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 53. Integritetsfrågor i arbetslivet

  Annamaria Westregård, 2002, Juristförlaget i Lund. 442 s. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 54. Sveriges rapport, Employment Privacy Law in the European Union: Surveillance and monitoring

  Annamaria Westregård, 2002, Surveillance and Monitoring. s. 147-154

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding