Ann-Cathrin Jönsson

knuten till universitetet, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurologi

Nyckelord

  • Stroke, Långtidsperspektiv, Återhämtning

Forskning

Med ökande antal äldre personer i befolkningen förväntas antalet personer som insjuknar i stroke öka. För att vidare utveckla min kunskap om förekomsten och konsekvenserna av stroke, deltog jag därför i starten av Lund Stroke Register år 2001 och registrerade alla som drabbades av stroke under ett år. Uppföljning av de som överlevt fyra och sexton månader efter stroke blev fokus i min doktorsavhandling med titeln Life after stroke – outcome and views of patients and carers.

Det finns få vetenskapliga studier om återhämtning efter stroke i ett långtidsperspektiv. Därför följde jag upp de 145 personer från år 1 (2001) i Lund Stroke Register som överlevt tio år efter stroke. Syftet var att utifrån professionell bedömning och individernas egna erfarenheter undersöka personernas livssituation, fysiskt och psykosocialt status, sekundärprevention - dvs. åtgärder för att förebygga återinsjuknande i stroke och främja hälsa - samt deltagande i olika aktiviteter i samhället. 

Följande artikel är den första publikationen som beskriver delresultat från tioårsuppföljningen och den presenterades som månadens artikel vid Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, juni 2014.
http://www.med.lu.se/nyheter/140630_lmfm_juni 

Min forskning omfattar även en grupp strokepatienter vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö, där jag också fokuserade på sekundärprevention samt könsskillnader. En kvalitativ studie med deltagare från patientgruppen i Malmö visade även hur äldre som insjuknat i stroke efter ett par år upplevde livssituationen med sina husdjur.

Senaste forskningsoutput

Vink, P., Tulek, Z., Gillis, K., Ann Cathrin Jönsson, Buhagiar, J., Waterhouse, C. & Poulsen, I., 2018 nov, I : Journal of Clinical Nursing. 27, 21-22, s. 3913-3919

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tulek, Z., Poulsen, I., Gillis, K. & Ann-Cathrin Jönsson, 2018, I : Journal of Clinical Nursing. 27, 3-4, s. 684–693

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (48)