Ann-Charlotte Carlén

Universitetslektor, Rektor,

Forskning

Ann-Charlotte (Lotta) Carlén är rektor och prefekt vid Musikhögskolan i Malmö sedan 2013. Före rektorsuppdraget arbetade hon som utbildningsledare på musiklärarutbildningen samt som administrativ chef och har en tjänst som universitetslektor på MHM i sång och körsång/körledning vid musiklärarutbildningen. Som föreståndare för Körcentrum Syd 2008 – 2013 var hon med om att bygga upp och utveckla centrumbildningen där utbildning, forskning och konsertproduktioner inom körområdet står i fokus.

Carlén är utbildad musiklärare, sång- och körpedagog vid MHM och har undervisat i såväl grundskola som gymnasieskola och flera år på folkhögskola – både i klassisk och jazzsång – samt på sitt alma mater, MHM.

Vid sidan om sina ledningsuppdrag är hon verksam som körpedagog och sångerska. Parallellt med att undervisa har hon alltid vinnlagt sig om att fortsätta som utövande sångerska såväl solistiskt som i olika ensembler, bl a i sångkvintetten Voices, Vox Scaniensis, Danska Radions Vokalensemble, Ensemble Syd. Hon verkar även som sopransolist i olika sammanhang.