Anne Wissendorff-Ekdahl

Universitetslektor, överläkare, specialistläkare, Vetenskapligt Råd för Socialstyrelsen i geriatrik och palliation, Expert I framtagande av SBU-rapporten: Akut omhändertagande av äldre med fokus på sköra äldre, docent, Medicine doktorOckså känd under namnet: Anne Ekdahl

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geriatrik

Nyckelord

  • Comprehansive Geriatric Assessment, Skörhet, randomiserade studier

Forskning

Disputerade 5 oktober 2012 med avhandlingen: “Frail elderly patients in hospital – the challenge of participation in medical decision making.” Handledare var docent Maria Friedrichson samt professor Lars Andersson vid Linköpings Universitet. Fokus var den äldre patientens delaktighet i medicinska beslut under en sjukhusvistelse. Avhandlingen riktar skarp kritik mot vårt sjukvårdssystem som inte är anpassat sköra äldre trots att de är en så vanlig patientgrupp. Tre av de ingående arbeten var kvalitativa och ett arbete var en enkätundersökning.

Nuvarande forskning är riktad mot utvärdering av effekterna ett geriatrisk strukturerad helhetsomhändertagande (CGA = Comprehensive Geriatric Assessment) inom öppen vård. En RCT (Ambulatory Geriatric Assessment –Frailty Intervention Trial (Age-FIT)) genomfördes 2011-2013 och utvärderingen är nu avslutat med positive resultat för den äldre i form av större trygghet med vården, färre dagar på sjukhus och bättre överlevnad vilket framgår av publikationslistan med huvudpublikationerna: ”Costs and Effects of an Ambulatory Geriatric Unit (the AGe-FIT Study): A Randomized Controlled Trial” och ” Long-Term Evaluation of the Ambulatory Geriatric Assessment: A Frailty Intervention Trial (AGe-FIT): Clinical Outcomes and Total Costs After 36 Months” publicerade 2015 och 2016.

En ny RCT med något liknade upplägg (”Geriatric OutPatient Care compared to usual Care (GerOPCa)) har påbörjats hösten 2016. Patientpopulationen är sjukhusens äldre mångbesökare och inklusionen beräknas pågå under resten av 2017 med uppföljning under 2018 och 2019. Även här kommer vi utvärdera vård på sjukhus, mortalitet och hälsoekonomiska parametrar.

Forskning

Mina främsta utbildningsinsatser bygger på en bred geriatrisk klinisk kompetens, på senare år med fokus på Comprehensive Geriatric Assessment och ålderskörhet, vilket även är mina aktuella forskningsprofil.

Såsom tidigare ansvarig för uppbyggnad och drift av två minnesmottagningar har mycket av mina utbildningsinsater varit riktad på att öka kunskapen om demenssjukdomar och deras konsekvenser för patienter, anhöriga och primärvård. I mitt aktuella uppdrag som prioriteringsordförande för uppdateringen av Nationella Riktlinjer demens ingår att delta i seminarier och workshops för att sprida ny kunskap inom området.

Jag är en ofta inbjuden talare för primärvårdsläkare, distriktssköterskor och pensionärer i ovannämnda ämnen.

Den aktuella pedagogiska verksamheten för läkarstudenter är som kursortsansvarig för KM1 i Helsingborg. 

Jag är huvudhandledare för:

Doktorand Amelie Mazya Lind som antogs till forskarutbildning vid NVS, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, från och med 2015-02-19 med projektet:  "Frailty in old people with multimorbidity- Finding those in greatest need of geriatric care". Bihandledare professor Lars Olof Wahlund och docent Anne-Marie Boström, båda KI.

och 

Doktorand karol Biegus som antogs till forksarutbildning vid Lunds Universitet från och med 2018-04-01 med projektnamnet: 

Practical implementation of evidence-based proactive healthcare interventions in the multimorbid elderlyy

Bihandledare dr med Jakob Fornager Lundager

Senaste forskningsoutput

George Soulis, Yulia Kotovskaya, Gülistan Bahat, Sofia Duque, Radhouane Gouiaa, Anne W. Ekdahl, Cornel Sieber, Mirko Petrovic & Athanase Benetos, 2020 nov 25, I: European Geriatric Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Barbro Krevers, Anne Ekdahl, Tiny Jaarsma, Jeanette Eckerblad & Anna Milberg, 2020 jun 26, I: BMC Geriatrics. 20, 1, s. 224

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Leonie Klompstra, Anne W Ekdahl, Barbro Krevers, Anna Milberg & Jeanette Eckerblad, 2019 jul 5, I: BMC Geriatrics. 19, 1, 187.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (41)