Anne-Christine Hornborg

Professor emerita

Forskning

Jag är professor emerita i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier. Min avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001), bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaq i Nova Scotia 1992-1993, 1996 och 2000. Jag har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.
Mina intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion. Jag har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Jag ser ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Anne-Christine Hornborg, 2019 aug 30, The Conversation.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Anne-Christine Hornborg, 2019, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 4, 95, s. 223-237 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (81)