Anne-Christine Hornborg

Professor emerita

Forskning

Jag är professor i religionshistoria med fokus på religionsantropologiska studier. Min avhandling, A Landscape of Left-Overs: Changing Conception of Place and Environment among Mi’kmaq Indians of Eastern Canada (2001), bygger på historisk källforskning och fältarbeten hos kanadensiska mi’kmaq i Nova Scotia 1992-1993, 1996 och 2000. Jag har också fältarbetat på Tongaöarna 1998 och 2001, och i Peru 2004, samt återbesökt mi’kmaqreservaten 2009.
Mina intressen rör urbefolkningars kosmologier, animism, naturuppfattningar, antropologen i fält och ekologi och religion. Jag har utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies och forskat om ritteorier och nya rituella praktiker (som nyandlig ”terapi” och ”coachning”) i det senmoderna Sverige. Jag ser ritualstudier som en viktig del i forskning om religion, maktförhållanden, mänsklig erfarenhet och livsvärldar och flera av mina internationella publikationer behandlar ritualer och den rituella praktiken.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Anne-Christine Hornborg, 2019 aug 30, The Conversation.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Anne-Christine Hornborg, 2018, Levd religion : Det heliga i vardagen. Enstedt, D. & Plank, K. (red.). Nordic Academic Press, s. 60-78 18 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (79)