Anneli Jönsson

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin
  • Omvårdnad

Forskning

Min forskning är inriktad på frågor om hälsorelaterad livskvalitet och ACTH behandling hos patienter med nefrotiskt syndrom.  Hypotesen i forskningen är att förutom att drabbas av ohälsa vid nefrotiskt syndrom så påverkar nefrotiskt syndrom livskvaliteten negativt.
Min huvudhandledare är Anna-Lena Berg, docent och överläkare. Min biträdande handledare är Anna Forsberg, professor.

Senaste forskningsoutput

Karl Dreja & Anneli Jönsson, 2016, Omvårdnad & medicin. Ekwall, A. & Jansson, A. M. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 457-482

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (1)