Anne-Marie Leander Touati

Professor emeritaTidigare namn: Anne-Marie Leander

Forskning

Minne, självbild, tradition, referens, innovation, förändring, kontext och tolkning är centrala begrepp för min forskning som gärna rört sig kring kommunikation i och genom bild. Samma begrepp är också centrala för de social- och ekonomisk historiska frågeställningar jag studerar genom arkeologiska lämningar.

Jag leder två stora, långsiktiga forskningsprojekt. Det ena gäller publikation och analys av Gustav III:s antiksamling (ca 200 skulpturer och en rik samling relaterade dokument). Det andra är ett brett upplagt fältarbete i Pompeji. Båda projekten drivs under min ledning tillsammans med kollegor och studenter ur svenskt och internationellt vetenskapssamhälle. Båda har också omsatts i publika manifestationer: Antiksamlingsprojektet genom rekonstruktionen – under min ledning gällande förmålsurval, uppställning och i viss mån scenografi – av det ursprungliga museirummet på Stockholm slott (invigt 1992) och Pompejiprojektet genom utställningen Pompeji på Millesgården (2014-2015).

Genom de möten som kom till stånd när jag kom till Lund har båda projekten dirigerats mot digital teknik – som metod för dokumentation och som medel för tolkning. Samarbetet med Dr Nicolò Dell’Unto och hans nätverk av unga forskare (idag DARK-Lab) och internationella experter i digital arekologi, och med Humansitlaboratoriet vid Lunds universitet är i form av symbiotiskt utbyte, där framförallt Pompejiprojektets materialsamling kommit att stå i centrum. Sedan en digital modell av lämningarna efter kvarter V 1  (Pompejiprojektets studieobjekt) skapats med hjälp av laser skanning kunde den redan befintlig digitala fotodokumentationen användas för bygge av datordriven dokumentation och visualisering i 3D. Genom de verktyg som skapats i dialog mellan projektet och tekniska kompetens har en ny väg till övergripande helhetsstudie och detaljexamination öppnats. Studien kan nu till stor del utföras på distans, vid arbetsbordet. Tekniken har en revolutinerand potential, dels genom konstnadsminskning (långvarande fältarbete är extremt kostnadskrävande) och genom öppning för mer effektiv tidsanvändning (hemifrån), dels genom det helt nya analytsika närmande som möjliggörs av växling mellan översikt och detalj.

Arbetet riiktas främst på att producera resultat både digitalt och i tryck. En diskussion om hur databaser kan förvandlas till e-böcker är angelägen. I arbetet med Antiksamlingen hoppas jag hitta form och återuppta forskarsamarbeten för att slutföra det samförfattade manuskriptet om den största av dess delar, Giovanni Battista Piranesis samling av marmorskulptur och diverse arkitektoniska och dekorativa fragment.

Senaste forskningsoutput

Anne-Marie Leander Touati, 2018, Exekias hat mich gemalt und getöpfert: Ausstellung in der Archäologischen Sammlung der Universität Zürich 9.11.2018 - 31.3.2019. Reusser, C. & Bürge, M. (red.). Zürich: Archäologische sammlung der Universität Zürich, s. 292-294 18

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Anne-Marie Leander Touati, 2018, I : Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. 2018, s. 211-234

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Anne-Marie Leander Touati, Thomas Staub, Renée Forsell & Danilo Marco Campanaro, 2018, Forma Urbis, XXII, 12, s. 34-42 8 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (32)