Annemette Kircheiner Brown

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

Forskning

Som doktorand undersöker jag hur en mobilapplikation kan användas som hjälpmedel för att identifiera eller utesluta cerebral pares hos barn. Normalt kallas de barn som har en ökad risk för cerebral pares till en fysioterapeut för bedömning av deras motoriska utvecklingsnivå och rörelsekvalitet. Med en mobilapplikation kan föräldrarna istället filma sina barn i deras hemmiljö och med ett knapptryck skickas videon för bedömning. Genom att observera barnens spontana beteende och motorik kan läkare och fysioterapeuter sedan identifiera eller utesluta cerebral pares hos barnen. Studien kommer att involvera 130 föräldrar på fyra neonatalkliniker i Köpenhamn och inkluderar både barnens och föräldrarnas perspektiv.