Annika Astermark

Universitetsadjunkt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik

Nyckelord

Forskning

Jag har tjänst som universitetsadjunkt, främst på fysioterapeutprogrammet. Där är jag kursledare för tre kurser (Fypa 13, 15 samt 62) och undervisar och examinerar i ämnen som anatomi, färdighet inom rörelse-stöd, Caseledarskap mm. Jag har även uppdrag som representant i institutionsstyrelsen. 

Som doktorand driver jag även forskningsprojektet som fått namnet ”The ADDIS-study” (Accelerated disc degeneration in the spine). 

I syfte att snabbare än i dagsläget kunna hitta de individer som har en accelererad degenerativ process i sin rygg och tidigare kunna rikta in specifika åtgärder, studeras proteiner hos patienter som opereras för diskbråck respektive spinal stenos. Detta för att undersöka deras potential som kliniskt användbar biomarkör. Därmed studeras även hur dessa proteiner relaterar till patientens egen upplevelse, såsom funktion, smärta och livskvalitet samt till jämförande MRI klassificering. Dessutom studeras hur utfall efter ryggkirurgin relaterar till förekommande rehabilitering och dess utformning.