Annika Bergman Rosamond

Universitetslektor

Forskning

Dr Annika Bergman Rosamond är lektor i statsvetenskap och internationella relationer vid Lunds universitet (LU). Sedan 2012 har hon ansvarat för 'the Masters in Global Studies' vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten, LU. Hon studerade vid ’London School of Economics’ (BSc,Government) och gjorde sin MA vid Sussex universitet, (European studies/International Relations) UK där hon även doktorerade (IR). Hon har haft två fasta tjänster som lektor i Storbritannien, vid universiteten i Edinburgh och Leciester. Hon handledde två doktorander i Edinburgh och tillsammans med Annica Kronsell handleder hon en doktorand vid LU.

Innan Annika påbörjade sin tjänst vid LU arbetade hon som seniorforskare vid ’Danish Institute for International Studies¨ (DIIS) i Köpenhamn och undervisade i internationell etik vid Köpenhamns universitet. Hon har stor erfarenhet av att undervisa och handleda på alla nivåer med betoning på IR, politisk teori, global etik, genus och feminism samt globala studier. Hon deltar aktivt i den tredje uppgiften och har nyligen medverkat i en UR produktion om kvinnor på flykt. Annika valdes in som styrelseledamot i 'Feminist Theory and Gender Studies (FTGS) section of the International Studies Association (ISA)’, och kommer att sitta i styrelsen under perioden 2015-2017.

Tillsammans med Dr Catia Gregoratti ansvarar hon för Statsvetenskapliga Institutionens forskningsgrupp i genus och politik och sitter med i institutionens jämställdhetsgrupp. Annika är medlem i 'Research Network on Celebrity and North-South Relations https://celebnorthsouth.wordpress.com/, vid  Roskilde universitet. Hon har organiserat en rad konferenser. Hösten 2015 organiserade hon bland annat den årliga konferensen Popular Culture and World Politics 2015 vid Westminster universitet i London tillsammans med kollegan Dr Thomas Moore.

Annikas breda forskningsintressen är:

- Genus, feminism and IR, säkerhet och kosmopolitiskt skydd

- Populär kultur och världspolitik, världskändisar, genus och världspolitik

- Arktisk och nordisk internationalism och säkerhet; feministisk utrikespolitik

- Etik och internationella relationer; kosmopolitiska frågeställningar, feministisk etik och den engelska skolan

Senaste forskningsoutput

Christine Agius , Annika Bergman Rosamond & Catarina Kinnvall, 2021, I: Politics, Religion and Ideology. 21, 4, s. 432-450

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Annika Bergman Rosamond & Annica Kronsell, 2020 aug 4, I: Critical Military Studies.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Annika Bergman Rosamond, 2020 apr, I: Foreign Policy Analysis. 16, 2, s. 217-235 19 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (44)