Annika Jögi

Läkare, Laboratorieforskare, Docent, Fil. Mag., Med. Mag., Läkare, Doktor med vet, Fil. Mag

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Cellbiologi
  • Medicinska grundvetenskaper
  • Cell- och molekylärbiologi
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancer, Cancer and Oncology, tumor biology, Tumor microenvironment , Tumor models

Forskning

I år diagnosticeras drygt 9000 fall av bröstcancer i Sverige. Majoriteten uttrycker östrogenreceptor och behandlas hormonellt i kombination med kirurgi. Resistens mot hormonell behandling är vanligt och ett betydande kliniskt problem. Spridd bröstcancer utvecklar i princip alltid resistens mot hormonellbehandling. Både metastasering och behandlingsresistens har kopplats till förekomst av cancerceller med stamcellsfenotyp. Tumörers mikromiljö är förändrad jämfört med frisk vävnad. På grund av tumörens tillväxt och dåliga cirkulation uppstår syrebrist. Tumörer med uttalad syrebrist svarar sämre på behandling och ger oftare metastaser.

Genom att studera mekanismerna för hur syrebrist i tumören leder till behandlingsresistens och metastasering vill vi bidra till bättre och mer individualiserad cancerbehandling.

Senaste forskningsoutput

Sofie Mohlin, Wigerup, C., Annika Jögi & Sven Påhlman, 2017 jul 15, I : Experimental Cell Research. 356, 2, s. 192-196 5 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sofie Mohlin, Annika Jögi & Sven Påhlman, 2017, Tumor Hypoxia. Zhong, Y. (red.). New Jersey: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack, NJ, s. 101-126

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Alam, M. W., Persson, C., Reinbothe, S., Julhash U. Kazi, Lars Rönnstrand, Wigerup, C., Ditzel, H. J., Lykkesfeldt, A. E., Sven Påhlman & Annika Jögi, 2016 mar, I : Oncotarget. 7, 10, s. 11238-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (30)