Ann-Kristin Wallengren

Professor, , Fil. dr.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Konst

Nyckelord

  • Filmvetenskap, Filmmusik, Ögonrörelsemätningar, Celebritetsstudier, Svensk-amerikanska relationer, Experimentella metoder, Film och migration, Neuroestetik

Forskning

 

I min forskning arbetar jag för närvarande huvudsakligen med två projekt.

 

Det ena, ”Filmmusikupplevelse och experimentella metoder”, undersöker möjligheterna att använda psykofysiologiska och neurovetenskapliga empiriska metoder för att studera åskådarens upplevelse av audiovisuellt berättande, främst fiktionsfilm. Till exempel används ögonrörelsemätningar för att se om och hur uppmärksamheten förändras vid olika ljudmiljöer till samma filmscener eller hur åskådarens upplevelse förändras av skiftande samspel mellan film och musik.

Det andra projektet har titeln "Anita Ekberg, konstruktionen av en omtvistad celebritet". Här undersöker jag hur Anita Ekberg konstruerades som stjärna i Hollywood under 1950-talet och hur hon bland annat kom att bli ett förkroppsligande av föreställningar om den svenska sexsymbolen. I studien jämförs mottagandet av Ekberg i amerikansk och svensk press, och i det vidare arbetet kommer också studier av Ekbergs tid i Italien att ingå.

 

Därutöver fortsätter jag med min forskning om transnationella filmrelationer mellan USA och Sverige där jag bland annat undersöker hur den svenska migration och svenska immigranter till USA tecknas i svensk och amerikansk filmkultur, och också hur filmen användes av den svenskamerikanska befolkningen i sitt minnesskapande om Sverige.

Senaste forskningsoutput

Ann-Kristin Wallengren, 2019, Nordic Film Cultures and Cinemas of Elsewhere. Westerstahl Stenport, A. & A. L. (red.). Edinburgh University Press, s. 224-237 (Traditions in World Cinema).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Ann-Kristin Wallengren, 2018 maj 4.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Ann-Kristin Wallengren & Strukelj, A., 2018 jan 25, Seeing into Screens: Eye Tracking and the Moving Image. Dwyer, T., Perkins, C., Redmond, S. & Sita, J. (red.). Bloomsbury Academic, s. 65-85

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (75)