Ann-Sofi Jönsson

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Kemiteknik

Nyckelord

  • Membranprocesser, Bioraffinaderier, Hållbar utveckling

Forskning

Ann-Sofi Jönsson är Professor vid Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet. Hon är handledare i institutionens membrangrupp och föreståndare för Membranportalen vid Lunds universitet. Hon har arbetat med både grundläggande och tillämpade forskningsprojekt. Den grundläggande forskningen har varit fokuserad mot främst två områden: 1) inverkan av driftparametrar på membrans prestanda och 2) fouling i membranprocesser. Tillämpade forskningsprojekt har genomförts i samarbete med membrantillverkare och företag från en mängd olika branscher. Exempel på tillämpade forskningsprojekt är behandling av oljehaltiga avloppsvatten, lakvatten från deponier, spillvatten från biltvättar, rökgasskrubberkondensat, samt membrandestillation, separation av celler från fermenteringslösningar och rengöring av membran. Under de senaste åren har hennes forskning varit fokuserad på separation av biomassakomponenter i förnybara råvaror från skogs- och jordbruk.

Senaste forskningsoutput

Gregor Rudolph, Basel Al-Rudainy, Johan Thuvander & Ann-Sofi Jönsson, 2021 mar 12, I: Membranes. 11, 3, 15 s., 201.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (128)