Anton Nilsson

Assistant researcher, Statistiker, Post-doc, Gästforskare, Filosofie doktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
  • Sannolikhetsteori och statistik
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Forskning

Jag är en statistiker och hälsoekonom, vars forskning kretsar kring metodutveckling, epidemiologi, hälso- och arbetsmarknadsekonomi. Jag har i synnerhet studerat sambanden mellan hälsostatus, hälsobeteenden, utbildning och arbetsmarknadsutfall - både hur dessa samspelar över livscyckeln och hur de är relaterade mellan generationer. Utöver detta är jag intresserad av sjukvårdssektorn och betydelsen av ekonomiska incitament. Min forskning har ett starkt fokus på kausalitet och tillämpar metoder såsom intrumentering, fixa effekter, regression discontinuity design och skattning av potentiella utfall. Jag undervisar också i statistik på master- och doktorandnivå.

Senaste forskningsoutput

Sunden-Cullberg, J., Anton Nilsson & Malin Inghammar, 2020 jan 23, I : Intensive Care Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jonas Björk, Anton Nilsson, Bonander, C. & Ulf Strömberg, 2020, I : BMC Medical Research Methodology. 20, 1, 155.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)