Anton Öhman

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Forskning

Mina forskningsintressen berör det nukleära 1900-talets idéer, kultur och politik. Med början i september 2019 forskar jag, med ett transnationellt kunskapshistoriskt perspektiv, om anti-kärnvapenrörelsen. Jag undersöker hur aktivister skapar och cirkulerar kunskap. Fokus är på vad jag kallar vittnesaktivism  mot kärnvapenprovsprängingar som gjordes i Stilla havet. Forskningen knyter an till ett flertal dynamiska forskningsfält som kunskapshistoria, rörelsehistoria, nukleär humaniora och vittnesstudier