Anton Petersson

Doktorand

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt studeras utifrån en hisotriesociologisk ansats äldreomsorgens organisering under det sena 1900-talet i Sverige, med ett fokus på ÄDEL-reformen och värdekonflikter kring medicinska och sociala synsätt.