Anton Reepalu

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Forskning

Min forskning handlar främst om hur man behandlar och följer upp HIV-patienter i låginkomstländer där tillgången till diagnostiska hjälpmedel som vi i de rikare delarna av världen tar för givet är mycket begränsad.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (15)