Anton Reepalu

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin

Forskning

Min forskning handlar främst om hur man behandlar och följer upp HIV-patienter i låginkomstländer där tillgången till diagnostiska hjälpmedel som vi i de rikare delarna av världen tar för givet är mycket begränsad.

Senaste forskningsoutput

Anton Reepalu, 2017 okt, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 116 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (13)