Antoon Geels

Professor emeritus

Forskning

För närvarande intresserar jag mig för frågan vad mystik och spiritualitet kan betyda för fred och samförstånd i dagens turbulenta värld. Kan mystiken inspirera på ett nytt sätt i en tid då institutionaliserad religion går tillbaka? Ett exempel är det kabbalistiska begreppet tikkun, att laga världen. Kan det stimulera oss till konkreta handlingar som exempelvis att plocka upp skräp i stadsparken? Andra begrepp från de s.k. visdomstraditionerna är icke-våld (ahimsa), att söka sanningen (satyagraha), medkänsla, m.fl.

Ett annat intresse är att ta närmare granska en rad självbiografiska böcker som handlar om författarnas omvändelseupplevelser. Under de gångna åren har ett knappat tiotal sådana böcker publicerats. Dessa berättelser relateras till aktuell omvändelseteori.

Ytterligare ett intresse är att uppdatera mina kunskaper på områden religion och hallucinogena droger, särskilt ayahuasca. Det finns ett rätt omfattande material på området, inte minst korta redogörelser för sådana upplevelser.

Senaste forskningsoutput

Antoon Geels & Wikström, O., 2017 aug 30, 4 uppl. Stockholm: Natur och kultur. 575 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Antoon Geels, 2017 jul 20, Jag skriver till dig från ett avlägset land: Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc. Ahlbom, L. & Levander, K. (red.). Stockholm: Carlssons, s. 38-63

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Antoon Geels, 2017 mar 19, Stockholm: Molin & Sorgenfrei. 167 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (45)