Arne Jönsson

knuten till universitetet

Forskning

Jag bedriver numera främst forskning inom det nylatinska området. Dels håller jag på med att färdigställa en utgåva av den i Schweiz stationerade diplomaten Carl Marinus brev till rikskansler Axel Oxenstierna. Breven ger en detaljerad inblick i den konfliktfyllda schweiziska kantonvärlden där minst fem grupper kämpar om inflytandet och angränsande stormakter blandar sig i eller dras in i denna politiska härva. Vid den här tiden stod det svenska trupper antingen i Schweiz eller nära dess gränser, varför svenskarnas agerande spelade en stor roll.

Jag har varit medredaktör för Wår lärda Skalde-Fru, Sophia Elisabet Brenner och hennes tid, som syftar till en fördjupad och mångfasetterad bild av en en gång högt ansedd - men numera mest förbisedd - författare. Håller på med en artikel om den latinspråkiga liminala diktningen till hennes Poetiske Dikter 1713.

Rolanderprojektet som jag är ledare för och där James Dobreff är forskare har gett ett mycket rikt utbyte. Bl a har James publicerat sig i flera prestigefyllda sammanhang, t ex Taxon och Harvard Papers in Botany. Vi är väldigt nöjda att kunna konstatera att resultaten varit till glädje inte bara för humanistiska forskare utan också för botanister och zoologer. Den populärvetenskapliga Ur regnskogens skugga ger för första gången en solid bild av Rolander som forskare och författare. Rolanders omfångsrika resejournal från Surinam, Diarium Surinamicum, planeras utkomma i världens ledande nylatinska serie.

Senaste forskningsoutput

Arne Jönsson, 2018, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 2018, s. 7-24

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Arne Jönsson, 2017 aug 1, The Classical Tradition in the Baltic Region: Perceptions and Adaptations of Greece and Rome. Jönsson, A. & Vogt-Spira, G. (red.). Hildesheim: Georg Olms Verlag, s. 189-212 (Spudasmata; vol. 171).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Arne Jönsson, 2017, The Classical Tradition in the Baltic Region: Perceptions and Adaptations of Greece and Rome. Jönsson, A. & Vogt-Spira, G. (red.). Hildesheim: Georg Olms Verlag, s. 189-212 (Spudasmata; nr. 171).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (60)