Arthur Holmer

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Verbala affix och hjälpverb som sättsadverbialer

  Victor Bogren Svensson, Arthur Holmer & Marit Julien

  2018/09/032022/06/22

  Projekt: Avhandling

 2. A grammar of Kalamang

  Eline Visser, Niclas Burenhult, Arthur Holmer & Harald Hammarström

  2016/09/012021/01/31

  Projekt: Avhandling

 3. Informations- och diskursstruktur i samverkan: ett språktypologiskt perspektiv

  Anastasia Karlsson, Arthur Holmer, Gilbert Ambrazaitis, Jan-Olof Svantesson, Axel Svahn, David House & David House

  2013/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 4. Signatures of Life - ASG, Pufendorf IAS

  David Dunér, Dag Ahrén, Anna Cabak Rédei, Dainis Dravins, Sofia Feltzing, Gustav Holmberg, Arthur Holmer, Erik Persson, Petter Persson & Vivi Vajda

  2012/08/192013/08/19

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 5. CCS: Centrum för Kognitiv Semiotik (RJ)

  Sara Lenninger, Göran Sonesson, Junichi Toyota, Ingar Brinck, Lars Kopp, Arthur Holmer, Anastasia Karlsson, Damrong Tayanin, Gerd Carling, Gisela Håkansson, Johan Blomberg, Jordan Zlatev, Lars-Åke Henningsson, Mats Andrén, Susan Sayehli, Teresa Strandviken, Joel Parthemore, Tomas Persson, Anna Cabak Rédei, Elainie Alenkær Madsen, Alf Hornborg, Mats Andrén, Lars-Åke Henningsson, Lars Kopp, Damrong Tayanin & Junichi Toyota

  2009/01/012014/12/31

  Projekt: Forskning

 6. Adverbiella verb i formosanska språk

  Arthur Holmer

  2006/01/012008/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Kammu - en referensgrammatik

  Arthur Holmer, Damrong Tayanin & Jan-Olof Svantesson

  2002/01/012004/12/31

  Projekt: Forskning