Artur Nilsson

, Fil. Dr., Magisterexamen, Kandidat

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Psykologi

Nyckelord

  • Personlighet, Världsbild, Politisk psykologi, Moralpsykologi, Psykometri, Socialpsykologi

Forskning

Jag fokuserar på den personliga världsbildens roll i människans psykologi. En människas världsbild består av dennes mest grundläggande trosföreställningar och värderingar som används för att förstå och utvärdera verkligheten. Dessa berör, exempelvis, idéer om hur människor är innerst inne, om vilka källor till kunskap man kan lita på och hur beslut bör tas, om hur samhället bör ordnas, om medvetande, fri vilja, moral, och andliga verkligheter, och om livets yttersta mening. Att förstå den personliga världsbilden är, menar jag, helt avgörande för att kunna fullt ut förstå personer som språkliga, meningsskapande, existentiellt medvetna, och rationella varelser.

Min forskning kan delas upp i tre breda projekt: (1) att klargöra de filosofiska och begreppsliga grundvalarna för en icke-reduktiv vetenskap om personligheten, (2) att organisera och utveckla mätinstrument och taxonomi för den personliga världsbilden, och (3) att undersöka hur världsbilder och andra personlighetsegenskaper formar politisk ideologi i olika kulturer.

Förutom detta leder jag för närvarande Nätverket för teoretisk och filosofisk psykologi vid Lunds Universitet och arbetar med en lärobok om vetenskapsteori och metodlära för psykologi (med Lars-Gunnar Lundh) som har belönats med Kurslitteraturprisets hederspris från Studentlitteratur.

-----

Min avhandling ”The psychology of worldviews: Toward a non-reductive science of personality” belönades med Konung Oscar II:s stipendium.

Avhandling vid institutionen belönad med stipendium

2014-04-25

Fil.dr Artur Nilsson har nyligen tilldelats Oscar II:s stipendium för sin avhandling The psychology of worldviews: Toward a non-reductive personality psychology.

Oscar II:s stipendium delas ut till "yngre vetenskapsidkare som genom vetenskaplig författarverksamhet gjort sig förtjänt av en sådan utmärkelse".

Motiveringen löd: "När Artur Nilsson utvecklar ett ramverk som är vägledande för det framtida empiriska studiet av personlighet visar han prov på en utomordentlig förmåga till kreativt och kritiskt tänkande. Eftersom han inte ingått i någon forskargrupp under sitt avhandlingsarbete är resultatet att beakta som ett nära nog självständigt bidrag till området. Utöver sin analytiska skärpa visar han i avhandlingen prov på förmåga till idogt empiriskt arbete samt betydande skicklighet i metodutveckling och statistisk dataanalys".

Senaste forskningsoutput

Artur Nilsson, Montgomery, H., Dimdins, G., Sandgren, M., Erlandsson, A. & Taleny, A., 2020 mar 26, I : European Journal of Personality.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Erlandsson, A., Artur Nilsson, Tinghög, G., Andersson, D. & Västfjäll, D., 2019, I : Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. 48, 4, s. 814-838

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sinclair, S., Artur Nilsson & Cederskär, E., 2019, I : Journal of Vocational Behavior. 110, s. 54-71 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (31)