Astrid Nilsson

knuten till universitetet, fil. dr

Forskning

Jag har för tillfället fyra pågående projekt, två större och två mindre. Det största är en nyligen påbörjad textkritisk utgåva av en latinsk 1300-talsöversättning av Marco Polos reseskildring. Början av detta projekt finansierades av C M Lericis stiftelse, vilket gjorde det möjligt att tillbringa ett halvår med arbete i Vatikanbiblioteket. Det andra stora projektet är redaktörskap för en antologi med tidigmodern poesi på latin och grekiska. Jag kommer att tillbringa ett halvår vid Ludwig Boltzmann-institutet för nylatinska studier i Innsbruck, Österrike, med redaktörsarbete för antologin, och skriva en biografi över samt ge ut en dikt av en av författarna som skall ingå i antologin.

Ett av de mindre projekten är ett pilotprojekt om orsakssammanhang i historieskrivning, hos Livius och Gregorius av Tours, finansierat av Åke Wibergs stiftelse och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Det andra är en undersökning inför en konferens, den femte i serien Nordic Network for Renaissance Studies, om Carta Marina och Johannes och Olaus Magnus verk. Jag har också nyss avslutat en monografi om Erik XIV:s marginalia.

Sedan min disputation våren 2016, om Johannes Magnus (1488–1544) stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, har jag fortsatt med två mindre projekt med anknytning till Johannes Magnus och/eller hans verk. Det första, finansierat av Birgit och Gad Rausings stiftelse, handlar om marginalnoteringarna i Johannes Magnus egenhändiga manuskriptkopia av Marco Polos verk om sina resor i Östern. Manuskriptet finns idag i Vatikanbiblioteket. Det andra, som utmynnat i en monografi som utkommer i år, är finansierat av Gullberg/Thotts och Åke Wibergs stiftelser, samt Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, och handlar också om marginalnoteringar, närmare bestämt om sådana gjorda av Erik XIV. Det finns några böcker ur hans bibliotek bevarade, idag i Uppsala respektive Stockholm, bland dem ett exemplar av Johannes historieverk som står i centrum för studien. Resultat från någon av dessa båda studier har presenterats vid internationella konferenser i Albacete, Helsingfors och Lund, och jag gästade latinseminariet i Uppsala med en del av materialet.

Jag har dessutom varit en av redaktörerna för Arne Jönssons 800-sidiga festskrift Humanitas, skrivit några artiklar, och deltagit med eget bidrag vid ett antal konferenser, senast på tyska, i Marburg, 2019 innan pandemin tog fart. Under min vistelse vid Svenska institutet i Rom 2020 höll jag två seminarier.

Senaste forskningsoutput

Astrid M. H. Nilsson, 2021, (Accepted/In press).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Astrid M. H. Nilsson, 2021, (Accepted/In press).

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Astrid M. H. Nilsson, 2020, Classica: Meddelanden från Svenska klassikerförbundet, 2, s. 5–8.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (26)