Astrid Nilsson

knuten till universitetet, fil. dr

Forskning

Sedan min disputation våren 2016, om Johannes Magnus (1488–1544) stora historieverk Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus, har jag fortsatt med två mindre projekt med anknytning till Johannes Magnus och/eller hans verk. Det första, finansierat av Birgit och Gad Rausings stiftelse, handlar om marginalnoteringarna i Johannes Magnus egenhändiga manuskriptkopia av Marco Polos verk om sina resor i Östern. Manuskriptet finns idag i Vatikanbiblioteket. Det andra, som närmar sig sitt slut och kommer att utmynna i en monografi, är finansierat av Gullberg/Thotts och Åke Wibergs stiftelser, samt Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, och handlar också om marginalnoteringar, närmare bestämt om sådana gjorda av Erik XIV. Det finns några böcker ur hans bibliotek bevarade, idag i Uppsala respektive Stockholm, bland dem ett exemplar av Johannes historieverk som står i centrum för studien. Resultat från någon av dessa båda studier har presenterats vid internationella konferenser i Albacete, Helsingfors och Lund, och jag gästade latinseminariet i Uppsala med en del av materialet.

 

Jag har dessutom varit en av redaktörerna för Arne Jönssons 800-sidiga festskrift Humanitas, skrivit i Vetenskapssocietetens årsbok, och deltagit med eget bidrag vid fyra konferenser: en i Oslo, en i Vilnius och två i Lund och som åhörare vid fyra (en i Uppsala och tre i Lund). Artikeln, resultatet av konferensen i Vilnius, är publicerad, och arbete pågår på en artikelversion av ett av konferensbidragen i Lund.

Senaste forskningsoutput

Astrid M. H. Nilsson, 2019 jun 10, (Submitted) Lychnos : Lardomshistoriska samfundets arsbok = annual of the Swedish History of Science Society.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Astrid M. H. Nilsson, 2019 apr 15. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Astrid M. H. Nilsson, 2019 apr 12. 1 s.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

Visa alla (22)