Audrey Vandeleene

knuten till universitetet,

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning

  • Partipolitik, kandidaturval, intern partidemokrati
  • Valsystem
  • Genus och politik

Nuvarande forskning

Mina forskningsintressen omfattar partipolitik och valsystem, med särskild inriktning på beslutsprocesser inom partier och den politiska elitens profil. I min doktorsavhandling (UCLouvain, Belgien, juli 2016) genomförde jag en omfattande analys av urvalsprocessen av 11 belgiska politiska partier i samband med de regionala, federala och europeiska valen i maj 2014 i Belgien. Jag analyserade effekterna av urvalsmetoderna på de utvalda kandidaternas profiler.

Mitt nuvarande forskningsprojekt vid Lunds universitet heter “The unlucky winners: a comparative analysis of Swedish and Belgian non-elected popular candidates”. Jag undersöker här konkurrensmönstret inom partierna genom att - i en första fas - skapa en typologi över kandidater enligt deras valframgångar och deras popularitet, och i en andra fas, genom att granska de "oturliga vinnarnas” strategier i upptakten till nästa val. För detta projekt kombinerar jag både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.

Senaste forskningsoutput

Legein, T., Audrey Vandeleene, Randour, F., Heyvaert, P., Perrez, J. & Reuchamps, M., 2018 dec 12, I : Basic Income Studies.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Audrey Vandeleene & De Winter, L., 2018 apr, The Selection of Politicians in Times of Crisis. Coller, X., Cordero, G. & Jaime-Castillo, A. M. (red.). Routledge, s. 49-65

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Audrey Vandeleene, De Winter, L. & Baudewyns, P., 2018, London: Palgrave Macmillan.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (10)