Axel Fredholm

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi
  • Lantbruksvetenskaper

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Utvecklingsstudier
  • Forskning om skolmiljöer
  • Våld i arbetslivet

Forskning och undervisning

Jag tog min doktorsexamen i sociologi vid Lunds universitet 2008 och är universitetslektor i sociologi. Jag undervisar huvudsakligen i utvecklingsstudier med inriktning mot migration, miljösociologi och socialpolitik. Min forskningserfarenhet grundar sig på studier av olika utvecklingsfrågor, särskilt folkligt deltagande, lokal demokrati och naturresursutnyttjande i förhållande till samhällsomvandling och politisk förändring i utvecklingsländerna. Jag har också arbetat för CGIAR med att utveckla nya metoder för utvärdering av jordbruks- och miljörelaterade projekt i utvecklingsländerna. För närvarande deltar jag i ett projekt som undersöker konflikter, sociala processer och arbetsmiljö i svenska skolor. Jag genomför också undersökningar om hot och våld på olika arbetsplatser i Sverige.

Senaste forskningsoutput

Axel Fredholm, 2016 nov 21

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

Axel Fredholm, 2016 jun, I: The Curriculum Journal. 28, 1, s. 5-21

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Torbjörn Fagerström, Göran Djurfeldt & Axel Fredholm, 2009 aug 25, Omvärlden.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (7)