Barbara Schulte

knuten till universitetet, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden:

  • internationell och jämförande pedagogik (med fokus på Kina/Ostasien)
  • utbildningssociologi
  • globalisering och utbildning

Pågående forskning och undervisning:

Mina kurser spänner över ett brett spektrum av teoretiska och metodologiska spörsmål inom samhällsvetenskaperna, och mer specifika ämnen som gäller pedagogik, utbildning och skolan (som t ex pedagogisk styrning och –policy, privatisering och kommersialisering av utbildningen etc.). Mina forskningsintressen innefattar transnationell styrning av utbildning, kunskapsöverföring (dvs. mellan Kina och ’väst’), socialt inkluderande och exkluderande genom utbildning, utbildning och utveckling, samt utbildning & IKT/IKT4E. I mina pågående forskningsprojekt studerar jag (1) privatskolor i det urbana Kina (med stöd från Riksbankens Jubileumsfond), (2) konsekvenserna av digitaliseringen av kinesisk utbildning och kompetensutveckling (finansierat av Vetenskapsrådet) och (3) policy och praxis av utbildning för etniska minoriteter i Sydvästkina (finansierat av Crafoordska stiftelsen).

Senaste forskningsoutput

Barbara Schulte, 2019, Understanding PISA’s attractiveness: Critical analyses in comparative policy studies. Steiner-Khamsi, G. & Waldow, F. (red.). London: Bloomsbury Publishing, s. 177-197 (New Directions in Comparative and International Education).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Barbara Schulte & Wieland Wermke, 2019, Liber. 196 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (95)