Belmin Zubanovic

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Nyckelord

  • oftalmologi, ögonforskning, näthinna

Forskning

Vår forskargrupp utrönar i huvudsak sjukdomar som är kopplade till näthinnan. Min forskning är fokuserad till mekaniska och strukturella egenskaper inom retina, och hur denna förändras från frisk till sjuk vävnad.