Ben King

Laboratorieforskare, Docent
Fler filtreringsmöjligheter
  1. 2018
  2. Exodiab mini-symposium

    Spégel, P. (inbjuden talare), King, B. (inbjuden talare), Salehi, S. A. (inbjuden talare), Fex, M. (inbjuden talare), Gomez, M. F. (ordförande)
    2018 nov 27

    Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs