Bengt Edlund

Professor emeritus

Senaste forskningsoutput

Bengt Edlund, 2005, Perspectives on Aesthetics, Art, and Culture. Essays in Honour of Lars-Olof Åhlberg. Thales

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bengt Edlund, 2005, Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bengt Edlund, 2005, Frispel. Festskrift till Olle Edström. Skrifter från institutionen för musikvetenskap, Göteborgs universitet

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)