Bengt Hansson

Professor

Forskning

Könskromosomer och artbildning

Jag doktorerade vid Lunds universitet 2003. Därefter fick jag ett Marie Curie fellowship och en tjänst som postdoc vid University of Edinburgh. Jag återvände till Lund 2006.

Sedan 2017 är jag professor i evolutionsbiologi vid biologiska institutionen. Jag är PI (Principal Investigator) i forskargrupperna Könsskillnadernas genetik och Molekylär ekologi och evolution. Jag är också PI vid BECC.

Min forskning följer två huvudspår: könskromosomer och artbildning. Könskromosomer och deras gener kodar för skillnader mellan hanar och honor. Jag och forskargruppen studerar könskromosomernas evolution.

Inom artbildningen intresserar jag mig särskilt för ekologisk artbildning och undersöker vilken betydelse som anpassning till olika miljöer har för processen när arter bildas, men jag forskar också på hur isolering påverkar artbildning. Hybridisering är ett annat område som jag studerar.

I min forskning använder jag populationsgenetik, kvantitativ genetik och populationsgenomik.

Senaste forskningsoutput

Pallavi Chauhan, Janne Swaegers, Rosa A. Sánchez-Guillén, Erik I. Svensson, Maren Wellenreuther & Bengt Hansson, 2021 jul 1, I: Genomics. 113, 4, s. 1828-1837 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rachael Y. Dudaniec, Alexander R. Carey, Erik I. Svensson, Bengt Hansson, Chuan Ji Yong & Lesley T. Lancaster, 2021, I: Journal of Animal Ecology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (146)