Bengt Jeppsson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Forskning

Strålbehandling används allt oftare vid behandling av tumörer I lilla bäckenet (gyn cancer, ändtarmscancer, prostatacancer). Omkringliggande vävnader, som inte innehåller cancer skadas ofta och orsakar problem med blodiga diarreer, utvecklande av förträngningar i tarm, som svårbahandlade. Strålreaktioner I frisk vävnad är särskilt svåra vid bestrålning av argan med högt innehåll av tarmbakterier, då dessa läcker utanför tarmen och förvärrar inflammation. Eftersom strålbehandling alltid gores som planerad åtgärd finns möjlighet att förhindra och förminska skador I normal vävnad. Detta projekt försöker klarlägga skademekanismer I normal vävnad och olika sätt att resucera ,t ex genom att ändra bakt innehållet genom tillförsel av probiotika(nyttiga bakt) .

Utvald forskningsoutput

Polistena, A., Louis Banka Johnson, Andrada Röme, Wittgren, L., Sven Bäck, Osman, N., Molin, G., Adawi, D. & Bengt Jeppsson, 2011, I : The Journal of surgical research. 167, s. E137-E143

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Louis Banka Johnson, Adawi, D., Agren, MS., Jorgensen, LN., Wittgren, L., Sören Mattsson, Blomquist, P., Gottrup, F. & Bengt Jeppsson, 2006, I : Journal of Surgical Research. 133, 2, s. 136-142

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Louis Banka Johnson, Jorgensen, L. N., Adawi, D., Blomqvist, P., Asklöf, G. B. S., Gottrup, F. & Bengt Jeppsson, 2005, I : Diseases of the Colon & Rectum. 48, 8, s. 1573-1580

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jakesevic, M., Xu, J., Aaby, K., Bengt Jeppsson, Ahrné, S. & Molin, G., 2013, I : Journal of Agricultural and Food Chemistry. 61, 14, s. 3468-3478

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (148)