Bengt Johansson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem

Nyckelord

  • Klimatpolitik, Energipolitik, Förnybar energi, Energisäkerhet

Forskning

Min forskning handlar framför allt om den omställning av energisystemet som drivs av klimatpolitiken. Med utgångspunkt i en socioteknisk systemsyn analyseras hur energi- och klimatpoliken påverkar denna omställning och hur den påverkar förutsättningarna att uppnå andra miljömål samt hur energisäkerheten påverkas. Jag har analyserat såväl bioenergisystem som de särskilda förutsättningar som råder i transport- respektive industrisektorn. Jag är särskilt intresserad av att studera hur olika strategier och styrmedel kan påverka omställningen, hur väl de kan hantera olika målkonflikter samt vilka förutsättningar som finns för att implementera olika typer av styrmedel. Utöver forskning inom klimat- och miljöområdet har jag under flera år arbetat med frågor som handlar om försörjningsberedskap, krishantering mm.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Bengt Johansson, Fredric Bauer & Lars J Nilsson, 2020 jul 3, Lund: Environmental and Energy Systems Studies, Lund university. 26 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Lars J Nilsson, Max Åhman, Fredric Bauer, Karin Ericsson, Bengt Johansson, Mariësse van Sluisveld, Valentin Vogl, Fredrik N G Andersson, Bataille, C., de la Rue du can, S., Teis Hansen, Stefan Lechtenböhmer & Schiro, D., 2020 jul 1, (Accepted/In press) ECEEE 2020 Industrial Summer Study Proceedings. 10 s. 6-082-20

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Wedebrand, C. & Bengt Johansson, 2020, I : Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 2, s. 20-23

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (71)