Bengt Johansson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energisystem

Nyckelord

  • Klimatpolitik, Energipolitik, Förnybar energi, Energisäkerhet, styrmedel

Forskning

Min forskning handlar framför allt om den omställning av energisystemet som drivs av klimatpolitiken. Med utgångspunkt i en socioteknisk systemsyn analyseras hur energi- och klimatpoliken påverkar denna omställning och hur den påverkar förutsättningarna att uppnå andra miljömål samt hur energisäkerheten påverkas. Jag har analyserat såväl bioenergisystem som de särskilda förutsättningar som råder i transport- respektive industrisektorn. Jag är särskilt intresserad av att studera hur olika strategier och styrmedel kan påverka omställningen, hur väl de kan hantera olika målkonflikter samt vilka förutsättningar som finns för att implementera olika typer av styrmedel. Utöver forskning inom klimat- och miljöområdet har jag under flera år arbetat med frågor som handlar om försörjningsberedskap, krishantering mm.

Forskning

Senaste forskningsoutput

Bengt Johansson, 2021 apr 9, Handbook of Energy Governance in Europe. Knodt, M. & Kemmerzell, J. (red.). Springer, 30 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Bengt Johansson, 2021 mar 19, Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 24 s. (LUTFD2/TFEM; nr. 3111)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Bengt Johansson, 2021 feb, Lund: Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet. 33 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (74)