Bengt Lundell

knuten till universitetet, jur. dr, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik
  • Statsvetenskap

Forskning

Jag är aktiv inom hela området offentlig rätt och särskilt inom gränsområdet till statsvetenskap. jag är för närvarande verksam inom projektet Regeringsformen och förvaltningen- Styrning och rättslig reglering (The Swedish Constitution and the Public Service – Steering and Legal Regulation) with Henrik Wenander, Vilhelm Persson, Titti Mattsson; research grant 2012-2014.

Jag har ett särskilt intresse inom området som kallas Law and development, särskilt vad avser Kina och Vietnam.

Jag publicerar böcker om Sveriges författning, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, handlingsoffentlighet och sekretess smat allmän och speciell förvaltningsrätt.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (112)