Benjamin Claréus

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Forskning

Jag forskar om processen att upphöra med medvetet självskadebeteende mellan 15- till 25-års åldern. Framförallt tittar jag på vilka faktorer i tonåren som förutsäger att individer slutar skada sig själva tio år senare, samt hur välmåendet och den mentala hälsan ser ut hos unga vuxna som tidigare skadat sig själva. Mitt avhandlingsarbete är en del av det longitudinella projektet Självkänsla och Livssituation hos unga vuxna (SOL-2, länk).

Senaste forskningsoutput

Daiva Daukantaité, Lars-Gunnar Lundh, Margit Wångby Lundh, Benjamin Claréus, Jonas Bjärehed & Zhou, Y., 2019 mar 29, Department of Psychology, Lund University. 20 s. (Lund Psychological Reports; vol. 19, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (5)