Benjamin Claréus

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Forskning

Jag forskar om processen att upphöra med medvetet självskadandebeteende mellan 15- till 25-års åldern. Framförallt tittar jag på vilka faktorer som påverkar att en individ slutar skada sig själv, samt hur välmåendet och den mentala hälsan ser ut hos unga vuxna som tidigare skadat sig själva. Jag arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metodologier ur ett kritiskt-realistiskt perspektiv. Detta betyder att jag antar att det finns beteenden som orsakar kroppslig skada, men att vi måste förhålla oss kritiska till beteendets betydelse, mening och defintion både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Mitt avhandlingsarbete är en del av det longitudinella projektet Självkänsla och Livssituation hos unga vuxna (SOL-2, länk).

Tidigare har jag arbetat med hur personer som lever med kronisk smärta upplever samt påverkas av sina relationer till sjukvården och Försäkringskassan.

Undervisning

Vid sidan av mina doktorandstudier undervisar jag i kvalitativ och kvantitativ psykologisk forskningsmetodologi ur filosofiska, teoretiska, etiska och praktiska perspektiv. Som doktorand kan jag inte handleda uppsatser, men om du är master- eller psykologstudent och intresserad av mitt ämne är du välkommen att höra av dig så kanske vi kan komma fram till en lösning.

Senaste forskningsoutput

Daiva Daukantaité, Lars-Gunnar Lundh, Margit Wångby Lundh, Benjamin Claréus, Jonas Bjärehed & Ya Zhou, 2019 mar 29, Department of Psychology, Lund University. 20 s. (Lund Psychological Reports; vol. 19, nr. 1)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (7)