Benjamin Smith

Professor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. CRESCENDO: CRESCENDO -

  Paul Miller, David Wårlind, Lars Nieradzik & Benjamin Smith

  European Commission - Horizon 2020

  2015/11/012020/10/31

  Projekt: Forskning

 2. En empirisk grund för storskalig modellering av löst organiskt kol i mark och vatten

  Martin Berggren, Geert Hensgens, Benjamin Smith, Jörgen Olofsson & Anneli Poska

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2015/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Land-atmosphere interactions and regional Earth system dynamics due to natural and anthropogenic vegetation changes

  Minchao Wu, Markku Rummukainen, Guy Schurgers, Paul Miller, Benjamin Smith, Patrick Samuelsson & Christer Janson

  2012/06/062017/02/03

  Projekt: Avhandling