Birgitta Hårdh

Professor emerita

Forskning

2010 har jag publicerat en större artikel om vikingatidens Uppåkra. Här behandlas ca ettusen föremål med datering till vikingatid, huvudsakligen från ploglagret. Detta material används för att spegla olika aspekter av det vikingatida Uppåkra avseende bland annat platsens nätverk, hantverk och kronologiska aspekter. En central diskussion rör karakteriseringen av platsen, dess relation till det tidigmedeltida Lund och dess roll i senvikingatidens politiska skeenden. Resultaten har också presenterats på symposier i Bederkesa, Tyskland 2008 och vid The XVI Viking Congress Reykjavik i augusti 2009.

Ett nytt engagemang berör silver på vikingatida boplatser. Materialet från Uppåkra har här jämförts med platser med stratigrafi som Birka, Kaupang och Ribe. Preliminära resultat presenterades på ett symposium i Århus, Danmark i december 2008. En artikel till symposieboken är under utarbetande. Från november har jag också börjat bearbeta ädelmetall från Tissø, Själland med avsikt att diskutera skattfynd, verkstadsavfall och betalningsmedel.

Ett mindre projekt berör vendeltida metallhantverk. Utgångspunkten är gjutna dräktspännen, framför allt från Maletofta, Ravlunda i östra Skåne. Detta är en mångfunktionell plats med långvarig existens av karaktär liknande Uppåkras. Avsikten med studierna är att undersöka hantverkets organisation, verkstadskretsars utsträckning och olika frågor kring innovation och tradition. En artikel om detta kommer att publiceras under 2010.

Senaste forskningsoutput

Birgitta Hårdh, 2018 nov, Vester Egesborg: en anløbs- og togtsamlingsplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid på Sydsjælland. Ulriksen, J. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 149-161

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Birgitta Hårdh, 2017 dec 10, Life on the Edge: Social, Political and Religious Frontiers in Early Medieval Europe. Semple, S., Orsini, C. & Mui, S. (red.). Braunschweig: Braunschweigisches Landesmuseum, s. 137 - 142 (Neue Studien zur Sachsenforschung; vol. 6).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Birgitta Hårdh, 2017 nov 11, Interaktion ohne Grenzen: Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21 Jahrhunderts. Valentin Eriksen, B., Abegg-Wigg, A., Bleile, R. & Ickerodt, U. (red.). Schleswig: Wachholtz Verlag, Vol. 2. s. 557 - 564 8 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (102)