Birgitta Hårdh

Professor emerita
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Minnesord över Berta Stjernquist

  Birgitta Hårdh, 2011, I : Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet. Årsberättelse. 2010-2011, s. 21-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Beak-shaped brooches and Merovingian Period metal handicraft

  Birgitta Hårdh, 2010, Zwischen Fjorden und Steppe Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag/ Internationale Archäologie. Studia honoraria. Theune, C., Biermann, F., Struwe, R. & Jeute, G. (red.). Verlag Marie Leidorf GmbH, Vol. 31. s. 201-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde

  Birgitta Hårdh, 2013, I : Praehistorische Zeitschrift. 87, 2, s. 505-U299

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen : nya materialstudier från Uppåkra

  Birgitta Hårdh (red.), 2010, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 316 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Fler fynd i centrum : materialstudier i och kring Uppåkra

  Birgitta Hårdh (red.), 2003, Almqvist & Wiksell International. 225 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 45)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 6. Uppåkra - centrum och sammanhang

  Birgitta Hårdh (red.), 2001, Almqvist & Wiksell International. 274 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 34)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 7. Patterns of Deposition and Settlement. Studies on the Megalithic Tombs of West Scania

  Birgitta Hårdh, 1990, Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 107 s. (Scripta Minora Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis; vol. 1988-89:2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Der Uppåkra-Becher mit Pressblechverzierung

  Birgitta Hårdh, 2003, I : Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. 51, s. 485-494

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Fynd av guld och silver i Blekinge. Om ekonomi och handelskontakter under vikingatiden

  Birgitta Hårdh, 1977, Blekingeboken, 1977, s. 28-43.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Trade and Money in Scandinavian Viking Age

  Birgitta Hårdh, 1978, I : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1977-1978, s. 157-171

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. See und Flusswege in Südskandinavien aus der Sicht der Archäologie

  Birgitta Hårdh, 1986, I : Siedlungsforschung. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Megalitgravsbygden kring Lödde-Kävlinge å i Västskåne

  Birgitta Hårdh, 1982, I : Skrifter fra Historisk institut, Odense universitet. 30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Recension

  Birgitta Hårdh, 2007, I : Germania. 85, 2, s. 475-478

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. Recension: Brandt, K., Müller-Wille, M & Radke C. Hrsg. Haithabu und die frühe Stadtentwicklung im nördlichen Eiuropa

  Birgitta Hårdh, 2004, I : Germania. 82:1, s. 320-323

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 16. Foteviken - handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Red Walling in Passage Tombs

  Birgitta Hårdh & Bergström, J., 1988, I : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1987-1988

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Anmälan av R. Wichmann. Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein

  Birgitta Hårdh, 1998, I : Fornvännen. 1997/3-4, s. 279-283

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Recension

  Birgitta Hårdh, 2011, I : Kuml: Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Det utrolige fund

  Birgitta Hårdh, 2008, Skalk, Nr. 5, s. 18-23.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Uppåkra - en central plats under skånsk järnålder

  Birgitta Hårdh & Lars Larsson, 1998, ALE, 1/1998, s. 1-14.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Samhällsstrukturen i Sydsverige under järnåldern: Uppåkraprojektet

  Birgitta Hårdh, 1999, Historielärarnas Förenings Årsskrift.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 23. Uppåkra: ett hövdinga- eller kungasäte

  Birgitta Hårdh & Lars Larsson, 1998, I : Fornvännen. 1997, 3/4, s. 139-154

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Recension

  Birgitta Hårdh, 1978, I : Fornvännen. 73, s. 49-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 25. Silver in the Viking Age : a regional-economic study

  Birgitta Hårdh, 1996, [Publisher information missing]. 221 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 25)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

  Birgitta Hårdh, 1976, 140 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 27. Uppåkra - a centre in south Sweden in the 1st millennium AD

  Birgitta Hårdh, 2000, I : Antiquity.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Annehill at Kävlinge. New Studies of a Double Passage Grave in Scania

  Birgitta Hårdh, 1990, I : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1989-1990, s. 48-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Ökonomie und Politik der Wikingerzeit

  Birgitta Hårdh, 1998, Archäologie in Deutschland, Heft 3/1998, s. 28-31.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. Foteviksprojektet. En preliminär rapport om ett nytt landmarinarkeologiskt projekt

  Birgitta Hårdh, 1983, Gardar.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Kan man äga en vikingaskatt?

  Birgitta Hårdh, 1988, I : Fornvännen. 1988, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 32. Anmeldelse: Sorte Muld

  Birgitta Hårdh, 2011, I : Kuml: Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. s. 301-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 33. Das Fotevik-Projekt - vorläufiger Bericht über Untersuchungen im und am südlichen Öresund

  Birgitta Hårdh, 1984, I : Offa.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh & Jonsson, K., 1986, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 27)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Recension

  Birgitta Hårdh, 1986, I : Fornvännen. 1986, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Portuguese passage graves in the light of the Easter moon

  Birgitta Hårdh, Roslund, C. & Kristiansson, Y., 2000, I : Fornvännen. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Uppåkra - ein eisenzeitlicher Zentralplatz in Südschweden

  Birgitta Hårdh & Lars Larsson, 1998, I : Frühmittelalterliche Studien.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 23)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 39. Eisenzeitliches Zentrum Südschweden

  Birgitta Hårdh, 1998, Archäologie in Deutschland, Heft 2/1998, s. 62-63.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Folk, fä och fynd

  Birgitta Hårdh (red.) & Lars Larsson (red.), 2013, [Publisher information missing]. 226 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 64)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 41. Ett förgyllt silverhänge med ormar

  Birgitta Hårdh, 2000, Artefakter - arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv. Högberg, A. (red.). Vol. 71.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Oriental-Scandinavian contacts on Volga, as manifested by silver rings and weight systems

  Birgitta Hårdh, 2007, Silver Economy in the Viking Age. James, G-C. & Garreth, W. (red.). Left Coast Press Inc., s. 135-147

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 43. Viking-Age Silver Hoards and Cultural Layers

  Birgitta Hårdh, 2011, Silver economies, monetisation and society in Scandinavia, AD 800-1100. James, G-C., Sindbæk, S. M. & Williams, G. (red.). Aarhus Universitetsforlag, s. 281-296

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Uppåkra in the Viking Age

  Birgitta Hårdh, 2005, Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the Proceedings of the fourteenth Viking Corngress, Torshavn. Føroya fróðskaparfelag, s. 383-358

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 45. The Silver Hoard from Skovvang, Bornholm

  Birgitta Hårdh, 2013, Early Medieval Art and Archaeology in the Northern Worlds. Studies in honour of James Graham-Campbell. Reynolds, A. & Webster, L. (red.). Brill Academic Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 3 Nästa