Birgitta Hårdh

Professor emerita
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Anmälan av R. Wichmann. Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein

  Birgitta Hårdh, 1998, I : Fornvännen. 1997/3-4, s. 279-283

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 2. Anmeldelse: Sorte Muld

  Birgitta Hårdh, 2011, I : Kuml: Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab. s. 301-303

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 3. Annehill at Kävlinge. New Studies of a Double Passage Grave in Scania

  Birgitta Hårdh, 1990, I : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1989-1990, s. 48-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Baltic Connections and Silver Hoards. Some speculations on the use of silver in the Baltic region

  Birgitta Hårdh, 1995, Studia Numismatica: Festschrift Arkadi Molvogin 65. Leimus, I. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Beak-shaped brooches and Merovingian Period metal handicraft

  Birgitta Hårdh, 2010, Zwischen Fjorden und Steppe Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag/ Internationale Archäologie. Studia honoraria. Theune, C., Biermann, F., Struwe, R. & Jeute, G. (red.). Verlag Marie Leidorf GmbH, Vol. 31. s. 201-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Case study 2: Uppåkra - Lund. A central place and a town? Western Scania in the Viking Age

  Birgitta Hårdh, 2010, Trade and Communication Networks of the First Millennium AD in the northern part of Central Europe. Ludowisi, B., Jöns, H., Kleingärtner, S., Scheschkewitz, J. & Hardt, M. (red.). Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, s. 101-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Centrala platser, centrala frågor : samhällsstrukturen under järnåldern : en vänbok till Berta Stjernquist

  Larsson, L. (red.) & Birgitta Hårdh (red.), 1998, [Publisher information missing]. 326 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 28)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 8. Centrality – Regionality : The Social Structure of Southern Sweden During the Iron Age

  Lars Larsson (red.) & Birgitta Hårdh (red.), 2003, [Publisher information missing]. 371 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 40)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 9. Central Places in the Migration and Merovingian Periods : Papers from the 52nd Sachsensymposium, Lund, August 2001

  Lars Larsson (red.) & Birgitta Hårdh (red.), 2002, [Publisher information missing]. 362 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 39)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 10. Ceramic Decoration and Social Organization. Regional variations seen in material from South Swedish passage graves

  Birgitta Hårdh, 1986, Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 95 s. (Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis; vol. 1985-86:1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Coastal Connections in the Scanian Middle Neolithic

  Birgitta Hårdh, 1988, Trade and exchange in prehistory: studies in honour of Berta Stjernquist. Larsson, L., Hårdh, B., Olausson, D. & Petré, R. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Das Fotevik-Projekt - vorläufiger Bericht über Untersuchungen im und am südlichen Öresund

  Birgitta Hårdh, 1984, I : Offa.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. De orientaliska mynten

  Birgitta Hårdh, 2018 nov, Vester Egesborg: en anløbs- og togtsamlingsplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid på Sydsjælland. Ulriksen, J. (red.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 149-161

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Der Uppåkra-Becher mit Pressblechverzierung

  Birgitta Hårdh, 2003, I : Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern. 51, s. 485-494

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Det utrolige fund

  Birgitta Hårdh, 2008, Skalk, Nr. 5, s. 18-23.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde

  Birgitta Hårdh, 2013, I : Praehistorische Zeitschrift. 87, 2, s. 505-U299

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Die "Monsterplätze"

  Birgitta Hårdh, 2017 nov 11, Interaktion ohne Grenzen: Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21 Jahrhunderts. Valentin Eriksen, B., Abegg-Wigg, A., Bleile, R. & Ickerodt, U. (red.). Schleswig: Wachholtz Verlag, Vol. 2. s. 557 - 564 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Eisenzeitliches Zentrum Südschweden

  Birgitta Hårdh, 1998, Archäologie in Deutschland, Heft 2/1998, s. 62-63.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Ekonomiska regioner i Norden och Östersjöområdet

  Birgitta Hårdh, 1992, Økonomiske og politiske sentra i Norden ca 400-1000 e. Kr.. Mikkelsen, E. & Larsen, J. H. (red.). Universitetes Oldsaksamling

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Ett förgyllt silverhänge med ormar

  Birgitta Hårdh, 2000, Artefakter - arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv. Högberg, A. (red.). Vol. 71.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Feuerstahle

  Birgitta Hårdh, 1984, Birka: Untersuchungen und Studien. 2, Systematische Analysen der Gräberfunde, Vol. 1. Arwidsson, G. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Fler fynd i centrum : materialstudier i och kring Uppåkra

  Birgitta Hårdh (red.), 2003, Almqvist & Wiksell International. 225 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 45)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 23. Folk, fä och fynd

  Birgitta Hårdh (red.) & Lars Larsson (red.), 2013, [Publisher information missing]. 226 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 64)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 24. Foteviken - handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Foteviksprojektet. En preliminär rapport om ett nytt landmarinarkeologiskt projekt

  Birgitta Hårdh, 1983, Gardar.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. Från romartida skalpeller till senvikingatida urnesspännen : nya materialstudier från Uppåkra

  Birgitta Hårdh (red.), 2010, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 316 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 27. Från Uppåkra till Lund

  Birgitta Hårdh, 2012, Lunds historia: staden och omlandet. D 1 - Medeltiden: en metropol växer fram. Carelli, P. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Fynd av guld och silver i Blekinge. Om ekonomi och handelskontakter under vikingatiden

  Birgitta Hårdh, 1977, Blekingeboken, 1977, s. 28-43.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh & Jonsson, K., 1986, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 27)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Glemminge und Grimmen. Zwei Hacksilberfunde nördlich und südlich der Ostsee

  Birgitta Hårdh, 1998, Studien zur Archäologie des Ostseeraumes. Von der Eisenzeit zum Mittelalter. Festschrift für Michael Müller-Wille. Wesse, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 23)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. Inventering av järnåldersmaterial i Skytts och Oxie härader

  Birgitta Hårdh, 1984, Pugna Forensis. Arkeologiska undersökningar kring Foteviken, Skåne 1981-83. Malmöhus län, L. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Kan man äga en vikingaskatt?

  Birgitta Hårdh, 1988, I : Fornvännen. 1988, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 34. Kleeblattfibeln

  Birgitta Hårdh, 1984, Birka : Untersuchungen und Studien. 2, Systematische Analysen der Gräberfunde, Vol. 1. Arwidsson, G. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Kulthuset i Uppåkra

  Lars Larsson & Birgitta Hårdh, 2006, Odens öga - mellan människor och makter i det förkristna Norden. Andrén, A. & Carelli, P. (red.). s. 177-182

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Kungligt beslag? - ett huvud i Mammenstil - och ett huvud till

  Birgitta Hårdh, 2003, Fler fynd i centrum. Uppåkrastudier 9. Hårdh, B. (red.). s. 189-201

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Megalitgravsbygden kring Lödde-Kävlinge å i Västskåne

  Birgitta Hårdh, 1982, I : Skrifter fra Historisk institut, Odense universitet. 30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Minnesord över Berta Stjernquist

  Birgitta Hårdh, 2011, I : Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet. Årsberättelse. 2010-2011, s. 21-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Money in Large Units in East and West

  Birgitta Hårdh, 2007, Transformatio mundi. The Transition from the Late Migration to the Early Viking Age in the East Baltic. Bertasius, M. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 40. Näbbfibulan - en vendeltida vardagsform

  Birgitta Hårdh, 1999, Fynden i centrum: keramik, glas och metall från Uppåkra. Hårdh, B. (red.). s. 145-162

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Offerfynd på Uppåkraboplatsen?

  Birgitta Hårdh, 1999, Fynden i centrum: keramik, glas och metall från Uppåkra. Hårdh, B. (red.). s. 127-134

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Ökonomie und Politik der Wikingerzeit

  Birgitta Hårdh, 1998, Archäologie in Deutschland, Heft 3/1998, s. 28-31.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 43. On the Road : Studies in Honour of Lars Larsson

  Kristina Jennbert (red.), Birgitta Hårdh (red.) & Deborah Olausson (red.), 2007, Almqvist & Wiksell International. 318 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 26)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 44. Öresundsområdet i folkvandringstid

  Birgitta Hårdh, 2008, Öresund - barriär eller bro?: kulturella kontakter och samhällsutveckling i Skåne och på Själland under järnåldern. Carlie, A. (red.). s. 211-238

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Oriental-Scandinavian contacts on Volga, as manifested by silver rings and weight systems

  Birgitta Hårdh, 2007, Silver Economy in the Viking Age. James, G-C. & Garreth, W. (red.). Left Coast Press Inc., s. 135-147

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 46. Patterns of Deposition and Settlement. Studies on the Megalithic Tombs of West Scania

  Birgitta Hårdh, 1990, Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 107 s. (Scripta Minora Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis; vol. 1988-89:2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. Portuguese passage graves in the light of the Easter moon

  Birgitta Hårdh, Roslund, C. & Kristiansson, Y., 2000, I : Fornvännen. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Prehistoric Pictures - their Context and Function. Papers presented at a symposium in Lund, 9-10 May 2008

  Helmbrecht, M. & Birgitta Hårdh, 2010, I : Lund Archaeological Review. 15-16, s. 99-101

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 3 Nästa