Birgitta Nordquist

Universitetslektor

Forskning

Birgitta Nordquist är universitetslektor och har en doktorsgrad i Installations- och klimatiseringslära.

Forskningens huvudsakliga inriktning har varit inneklimat och ventilation i byggnader. En stor del av forskningen har behandlat främst skolor, förskolor och bostäder. Studier av både mekanisk samt naturlig ventilation har utförts både i form av teoretiska beräkningar och utvecklande av analytiska modeller samt mätningar. Mätningar av främst det termiska och hygienska klimatet har även utförts i ett antal studier. Flera studier berör hur tekniska lösningar kan utformas för att nyttiggöra så mycket förnybar energi som möjligt. Pågående forskningsprojekt berör inneklimat, energi och vädring i nybyggda energieffektiva flerbostadshus respektive befintliga 70-tals flerbostadshus samt projekt kring hållbara ventilationslösningar vid renovering av befintliga byggnader. Resultaten i ett pågående projekt har visat att interaktionen med människorna är en viktig aspekt som måste beaktas. Det övergripande målet har alltid varit att bidra till att skapa en hälsosam innemiljö.

Undervisning

Birgitta Nordquist har sedan 1993 undervisat i kurser för civilingenjörer, arkitektstudenter, lantmätare samt miljöskyddsstudenter vid Lunds universitet. Är för närvarande kursansvarig för Installationstekniksdelen i fem kurser. Föreläser främst om inneklimat, ventilation och energiaspekter i byggnader. 

Senaste forskningsoutput

Eja Pedersen, Jonas Borell, Caltenco, H., Mats Dahlblom, Chuansi Gao, Lars-Erik Harderup, Li, Y., Birgitta Nordquist, Stålne, K., Petter Wallentén & Aneta Wierzbicka, 2019, Cold Climate HVAC 2018: Sustainable Buildings in Cold Climates. Johansson, D., Bagge, H. & Wahlström, Å. (red.). Cham, Switzerland: Springer, s. 802-812

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (29)