Birgitta Rosén

Universitetslektor, arbetsterapeut