Birte Tornøe

knuten till universitetet, PhD

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Sjukgymnastik
  • Hälsovetenskaper

Nyckelord

  • Barn och ungdomar, huvudvärk

Forskning

Som sjukgymnast har jag många års klinisk praxis som rör barn med olika inlärnings-och utvecklings svårigheter samt smärt tillstånd. Min forskning inom tvärvetenskaplig hälso-och sjukvård, som behandlar barn och ungdomar med smärta, går tillbaka till mina masterstudier vid Queen Margaret University, Edinburgh, Skottland och sena 1990’erne, där patientcentrerad vård belystes. Senare har mina studier vid Lunds universitet, Sverige och Åbo universitet, Finland stärkt mitt intresse för att stärka patientutbildningens stödjande strategier för egen vård. En del av mina studier har genomförts i samarbete och under handledning av professor Inger Kristensson Hallström.

Min forskning rör barn och ungdomar med primär huvudvärk-spännings-typ huvudvärk (TTH) och migrän.

Forskningen tar upp tre huvud områden:

1. Huvudvärk och bakomliggande fysikaliska faktorer

2. Smärta och smärtrelaterade beteenden och konsekvenser såsom livskvalitet (QoL) och coping

3. I den kliniska vården att ge patienten utbildning, som stöder barn och familj att använda hälsosamma coping strategier i det dagliga livet med huvudvärk

Senaste forskningsoutput

Klausen, S. H., Rønde, G., Birte Tornøe & Bjerregaard, L., 2019, I : Journal of Pain Research. 12, s. 3437-3459

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Madsen, B. K., Søgaard, K., Andersen, L. L., Birte Tornøe & Jensen, R. H., 2018, I : Cephalalgia. 38, 6, s. 1071-1080

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Madsen, B. K., Søgaard, K., Andersen, L. L., Skotte, J., Birte Tornøe & Jensen, R. H., 2018, I : Journal of Pain Research. 11, s. 445-454

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (12)