Björg Thordardottir

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Nyckelord

  • Delaktighet, Fysiska funktionshinder, Kognitiva funktionshinder, teknologi

Forskning

Jag blev legitimerad arbetsterapeut år 1997 i Danmark och tog min masterexamen i Lund år 2011 och doktorsexamen 2016. Den första halvan av min doktorandtjänst finansierades av det strategiska forskningsområdet MultiPark.

Parkinsons sjukdom
Projektets övergripande syfte var att få en kunskapsbas för framtida insatser som syftar att främja delaktighet för personer med Parkinsons sjukdom. Mina två första studier identifierar viktiga aspekter, situationer och sammanhang inklusive faktorer som kan försvåra respektive underlätta delaktighet.

Ny strategi för bostadsanpassningar
Sommaren 2014 bytte jag till forskargruppen ”Delaktighet, åldrande och vardagsliv”. Det innebär forskningsarbete i ett projekt som handlar om att utvärdera en ny strategi för praxis kring bostadsanpassningar:

FORMAS EVIDENCE – Longterm effects of housing adaptations for client and society

Ett självständigt liv
Bostadsanpassningar är en mycket vanlig åtgärd med syfte att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. 

Mer specifikt blir syftet med mina studier att ta reda på situationen före bostadsanpassningarna. Med fokus på dagliga aktiviteter i hemmet, på delaktighet, hälsorelaterat livskvalitet, bostadens tillgänglighet och bostadens användbarhet.

Huvudhandledare var Docent Agneta Malmgren Fänge och biträdande handledare Lisa Ekstam och Carlos Chiatti. 

Doktorsavhandling
Thordardottir, B. (2016). Home, health and participation. For community living people with disability. Department of Health Sciences, Lund University, Sweden. ISBN 1652-8220

Forskning

Jag försvarade min avhandling våren 2016. Den handlar om delaktighet hos personer med funktionshinder som bor i eget hem.  Jag är nu projekt administratör i ett europeiskt projekt: HOME4DEM ( länkar: www.home4dem.org; www.home4dem.eu ) som syftar mot att stödja människor med demens att leva mer självständigt och göra det möjligt att bo kvar hemma längre, samt minska den eventuella belastningen för deras anhöriga.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (14)