Björn Arvidsson

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Övrig annan teknik

Nyckelord

  • Risk Governance, Risk Management, Critical Infrastructures, Decision-making

Forskning

Jag har tidigare varit involverad i ett projekt om kaskadeffekter i krissituationer och är för närvarde del av CenCIP. CenCIP är ett nyligen startat forskningscenter vid Lunds Universitet som fokuserar på kunskap och förståelse för samhällsviktiga verksamheter och hur man bäst skyddar dem. 

Undervisning

Jag har undervisat inom både brandsäkerhet och riskhantering med kurser såsom: Branddynamik, Brandkemi och explosioner, Riskanalysmetoder och Riskhanteringsprocessen. 

Senaste forskningsoutput

Visa alla (9)