Björn Berglund

knuten till universitetetTidigare namn: Björn E Berglund

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geologi
  • Miljövetenskap

Nyckelord

Forskning

Min forskning faller inom tre huvudområden:

  • Östersjöns utveckling under Holocen, särskilt havsytans förändringar och relation till klimatförändringar under senaste 11000 åren.
  • Vegetationsutvecklingen från senglacial tid till nutid i Norden, särskilt kolonisationen efter deglaciationen och skogsutvecklingen under Holocen.
  • Människans påverkan på landskapet under Holocen, särskilt sambandet mellan samhälle och miljö, i nordiskt och europeiskt perspektiv.
  • Traditionell agrar markanvändning och dess påverkan på landskap och biodiversitet i Skandinavien och Japan

Senaste forskningsoutput

Birks, H. J. B. & Björn E. Berglund, 2018 mar, I : Vegetation History and Archaeobotany. 27, 2, s. 271-309

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Gaillard, M. J., Björn E. Berglund, Birks, H. J. B., Edwards, K. J. & Bittmann, F., 2018 mar, I : Vegetation History and Archaeobotany. 27, 2, s. 267-269

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Åkesson, C., Anne Birgitte Nielsen, Brostrom, A., Persson, T., Gaillard, M-J. & Björn Berglund, 2015, I : The Holocene. 25, 1, s. 178-193

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (38)