Björn Dahlbäck

Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hematologi
  • Kardiologi

Nyckelord

  • blodkoagulation, lipoprotein, tyrosinkinas receptor

Forskning

Målsättningen är att visa hur blodkoagulations- och lipoproteinsystemen samspelar med endotelcellerna och hur detta leder till skyddande effekter på blod och kärlvägg. Vi kommer att studera mekanismerna för de endotelcellsskyddande effekterna av HDL och fokusera på ett av oss nyupptäckt HDL-associerat protein (apoM) som enligt våra resultat är mycket viktigt för HDLs gynnsamma effekter.

Flera blodkoagulationsproteiner som samverkar med cellytereceptorer på endotelet kommer också studeras. Vi kommer speciellt studera en ny antikoagulant mekanism som vi upptäckt, en upptäckt baserad på studier av en stor familj med autosomalt dominant ärftlig blödningssjukdom. Vi fann att en tidigare okänd form av koagulationsproteinet faktor V kan binda det koagulationshämmande proteinet TFPIα.

I ett tredje projekt studerar vi proteinS/Gas6/TAM systemet som är ett ligand-receptorsystem där liganderna protein S och Gas6 är vitamin K-beroende proteiner som stimulerar de tre receptorerna Tyro3, Axl och Mer som finns på ytan av endotelceller men också på många andra celltyper. Vi är speciellt intresserade av att studera hur detta system är inblandat i normala omsättningen av mikropartiklar som kan frisättas från kroppens olika celler.  

En patologisk inflammation i kärlväggen bidrar till utvecklingen av ateroskleros och kan vara del i många andra sjukdomar med kärlengagemang, t.ex autoimmuna sjukdomar. HDL, antikoagulanta proteiner och receptorsystem spelar en viktig funktion för att skydda kärlväggen och kan sålunda motverka sjukdomsutveckling. Vi hoppas att våra studier kommer att bidra till en djupare förståelse av sjukdomsprocesser och för utvecklingen av ny diagnostik och terapi.

Senaste forskningsoutput

Herm Jan M. Brinkman, Josefin Ahnström, Elisabetta Castoldi, Björn Dahlbäck & Richard A. Marlar, 2021, I: Journal of Thrombosis and Haemostasis. 19, 1, s. 281-286 6 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Björn Dahlback, 2020, I: Hamostaseologie. 40, 1, s. 12-21 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Julio A. Chirinos, Lei Zhao, Yi Jia, Cecilia Frej, Luigi Adamo, Douglas Mann, Swapnil V. Shewale, John S. Millar, Daniel J. Rader, Benjamin French, Jeff Brandimarto, Kenneth B. Margulies, John S. Parks, Zhaoqing Wang, Dietmar A. Seiffert, James Fang, Nancy Sweitzer, Christina Chistoffersen, Björn Dahlbäck, Bruce D. Car & 3 andra, David A. Gordon, Thomas P. Cappola & Ali Javaheri, 2020, I: Circulation. s. 1463-1476 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (256)