Björn Gustavson

knuten till universitetet

(Tidigare)

Forskning

Björn Gustavson undervisar och handleder i kognitiv betendeterapi. Han har inlett ett projekt kring antisociala karriärmönster hos kvinnor – dvs. psykisk störning, missbruk och kriminalitet i ett livstidsförloppsperspektiv – där syftet är att undersöka möjligheterna till prediktion av såväl naturalförlopp som framgång i prevention och intervention.