Björn Magnusson Staaf

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2018
 2. Jag tänker, alltså finns vi

  Björn Magnusson Staaf, 2018, Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till: Att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld: En fragmentarisk essäbok. Arvidson, M. (red.). Malmö: Universus Academic Press, s. 181-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 3. Prehistoric Art in Scandinavia

  Björn Magnusson Staaf, 2018, Swedish Art History: a selection of introductory texts. Qvarnström, L. (red.). Lund: Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet, Vol. 18. s. 19-34 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 18).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. 2017
 5. Efterord - en kommentar

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa. Jönsson, L-E. (red.). Lunds universitet, s. 131-139 (Lunds Studies in Arts and Cultural Sciences ; vol. 14).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 6. Flykt

  Fredrik Nilsson, Björn Magnusson Staaf & Åkerman, C., 2017, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 8, s. 5-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Om Kulturens Östarp och kulturarvets mångtydighet - en museologisk bakgrundsbild

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Kulturens Östarp - levande kulturarv: Kulturens årsbok 2017. Hindfelt, K. (red.). Lund: Kulturen i Lund, s. 14-31 (Kulturen).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Oskuldens museum och konstruktionen av minnen

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Dragomanen: Förflutet och bevarat. Heilo, O. (red.). Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänner, s. 104-119 (Dragomanen : årsskrift; vol. 19).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. 2016
 10. Lunds universitet under 350 år: historia och historier

  Fredrik Tersmeden, Björn Magnusson Staaf & Francke, P. (red.), 2016 dec 2, 1 uppl. Lund: Lunds universitet. 264 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Lund in the beginning

  Björn Magnusson Staaf, 2016, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum X : Vorbesiedlung, Gründung und Entwicklung. Lübeck: Schmidt-Römhild

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Sydvästskånskt vägnät - transisthmiska rutter och överregional kommunikation

  Björn Magnusson Staaf, 2016, I : ALE. 56, 1, s. 15-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. The White Buses: Creating Remembrance of the Second World War in Sweden

  Björn Magnusson Staaf, 2016, The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden. Kowalski, K. & Törnquist-Plewa, B. (red.). Krakow: Jagiellonian University Press, s. 163-187

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. 2015
 15. Building in a Border Zone

  Björn Magnusson Staaf, 2015, I : Ethnologia Scandinavica. 45, s. 246-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. Spela hnefatafl ensam

  Björn Magnusson Staaf, 2015, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 35-47 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. 2014
 18. Lund just då! - Om en parodisk Lundaguide från 1890

  Fredrik Tersmeden, Sven Bjerstedt & Björn Magnusson Staaf, 2014, Föreningen Gamla Lund i samarbete med Fakirensällskapet. 160 s. (Gamla Lunds årsskrift; vol. 96)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. Monasteries, convents and nunneries in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2014, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX : Die Klöster. Gläser, M., Schneider, M. & Kimminus-Schneider, C. (red.). Schmidt-Römhild, s. 559-572

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. 2013
 21. Att lita på krisen? : Om kris som komponent i historieteori

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (red.). Sekel Bokförlag, s. 29-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Korrosionsskador i tegelfasader : värdering och åtgärder

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Holmström, M. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 97-102

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Recension av Att aldrig vandra vill : Johan Haquin Wallman Sveriges förste arkeolog

  Björn Magnusson Staaf, 2013, I : Rig. 2013, 2, s. 117-119

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 24. 2012
 25. Friluftsmuseer : tradition och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Platsers historia. Gardelin, G. (red.). Kulturen i Lund, s. 12-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Grevefejden : en komplicerad historia

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lunds historia : staden och omlandet. 1. Medeltiden : en metropol växer fram. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, Vol. 1. s. 484-489

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Nils Åberg och den skapande fantasin

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Att återupptäcka det glömda : aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden. Nicklasson, P. & Petersson, B. (red.). Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Vol. 32. s. 355-369

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Playing and Learning in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII : Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. Schmidt-Römhild, s. 447-456

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. 2011
 30. Förslaget till ändringar i kulturminneslagen håller inte!

  Högberg, A., Kristina Jennbert, Lars Larsson, Björn Magnusson Staaf, Andrén, A., Karlsson, H., Bolin, H., Cassel, K., Gustavsson, A., Kyhlberg, O. & Kristansen, K., 2011 apr 1, DIK Forum, s. 19-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 31. Modernismens tegelfasader

  Björn Magnusson Staaf, Tomas Tägil, Gustavsson, T. & Kristina, B., 2011, Arkus / Riksantikvarieämbetet. 247 s. (Skrift (Arkus); vol. 65)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. 2010
 33. Kontroll över kulturarvet SD:s medel för att nå makt

  Björn Magnusson Staaf, 2010 okt 3, Dagens nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 34. Föremåls betydelse och att förstå sig själv baklänges

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Svenska Unescorådets årsbok 2009. Svenska Unescorådet, Vol. 2010:1. s. 95-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Recension av Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur

  Björn Magnusson Staaf, 2010, I : Rig. 2010, 4, s. 252-253

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Staden vid kusten : arkeologiska berättelser i Citytunnelns spår

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Malmö Museer. 137 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. The medieval fortifications of Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII : die Befestigungen. Gläser, M. & Kimminus-Schneider, C. (red.). Schmidt-Römhild, s. 721-731

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. 2009
 39. Malmö i skimmer och skugga : stadsbyggnad och arkitektur 1945-2005

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 2009, Architectus Verborum i samarbete med Malmö Stadsbyggnadskontor.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. När paradiset kom till Malmö

  Björn Magnusson Staaf, 2009, När teatern kom till Malmö : boken om ett tvåhundraårsjubileum. Malmö museer och Malmö stadsarkiv, s. 25-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. 2008
 42. Kina - mitt i världen

  Björn Magnusson Staaf, 2008, Kina. Magnusson Staaf, B. (red.). Kulturen i Lund, s. 11-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. 2007
 44. Att söka en historisk kärna : perspektiv på norrländskt historiebruk

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr. Lundström, I. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 226-241

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Sex and the city

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Sexuellt. Jönsson, L-E. (red.). Kulturen i Lund, Vol. 2007. s. 153-165

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Stortorget, Gustav Adolfs torg och österut

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 2007, Malmöguiden : välkommen till en promenad i Sveriges mest sydländska och internationella stad. Stiftelsen Lundaguide / Wallin & Dahlbom, s. 67-85

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Utställningen 1907 : när en ny tid inleddes

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Allt ljus på Lund : boken om den stora utställningen 1907. Blom, K. A. (red.). Stiftelsen Lundaguide, s. 35-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. 2006
 49. Fantasin och museernas vilkor : glömska, minne och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2006, Mellan minnesvärt och bortglömt. Åkesson, L. (red.). Kulturen i Lund, Vol. 2006. s. 11-23

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Långhuslandskapet : en studie av bebyggelse och samhälle

  Björn Magnusson Staaf & Björhem, N., 2006, Malmö Kulturmiljö. 318 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 51. 2005
 52. Klostergården och miljonprogrammets diskreta charm

  Björn Magnusson Staaf, 2005, Skånsk Kulturmiljövård : 30 år senare. Arcadius, K. (red.). Skånes hembygdsförbund, s. 163-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. 2004
 54. Illusion och verklighet : landskapet som rekonstruktion

  Björn Magnusson Staaf, 2004, I : Bebyggelseshistorisk tidskrift. 48, s. 5-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Museums and Ethics

  Björn Magnusson Staaf, 2004, Swedish Archaeologists on Ethics. Karlsson, H. (red.). Bricoleur Press, s. 349-362

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. Plats på scen : kring beskrivning och förmedling av Bohusläns fasta fornlämningar genom tiderna

  Björn Magnusson Staaf & Johanssen, B., 2004, Kulturhistoriska dokumentationer. Riksantikvarieämbetet, Vol. 17.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 57. To Remodel Society : Democracy and Archaeology

  Björn Magnusson Staaf, 2004, Södertörn Archaeological Studies. Bohlin, H. (red.). Södertörns högskola, Vol. 1. s. 50-56 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 58. 2003
 59. Att sätta Malmö på kartan

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Malmös Kartor : från 1500-talet till idag. Tykesson, T. (red.). Historiska Media

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Hur Kensingtonstenen skapar historia

  Björn Magnusson Staaf & Åhlén, M., 2003, Kensingtonstenens gåta = The riddle of the Kensington runestone : Historiska nyheter special. Statens historiska museum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Märkvärt medeltida

  Björn Magnusson Staaf, 2003, I : Kulturmiljövård. 1, 03, s. 80-80

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 62. Places in Our Minds : Transformation and Tradition in Early Iron Age Settlements

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Centrality-regionality : the social structure of southern Sweden during the Iron Age. Larsson, L. & Hårdh, B. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 311-321

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa