Björn Magnusson Staaf

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. Förslaget till ändringar i kulturminneslagen håller inte!

  Högberg, A., Kristina Jennbert, Lars Larsson, Björn Magnusson Staaf, Andrén, A., Karlsson, H., Bolin, H., Cassel, K., Gustavsson, A., Kyhlberg, O. & Kristansen, K., 2011 apr 1, DIK Forum, s. 19-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 2. Nils Åberg och den skapande fantasin

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Att återupptäcka det glömda : aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden. Nicklasson, P. & Petersson, B. (red.). Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet, Vol. 32. s. 355-369

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Building in a Border Zone

  Björn Magnusson Staaf, 2015, I : Ethnologia Scandinavica. 45, s. 246-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Friluftsmuseer : tradition och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Platsers historia. Gardelin, G. (red.). Kulturen i Lund, s. 12-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Kina - mitt i världen

  Björn Magnusson Staaf, 2008, Kina. Magnusson Staaf, B. (red.). Kulturen i Lund, s. 11-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Föremåls betydelse och att förstå sig själv baklänges

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Svenska Unescorådets årsbok 2009. Svenska Unescorådet, Vol. 2010:1. s. 95-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Modernismens tegelfasader

  Björn Magnusson Staaf, Tomas Tägil, Gustavsson, T. & Kristina, B., 2011, Arkus / Riksantikvarieämbetet. 247 s. (Skrift (Arkus); vol. 65)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Recension av Att aldrig vandra vill : Johan Haquin Wallman Sveriges förste arkeolog

  Björn Magnusson Staaf, 2013, I : Rig. 2013, 2, s. 117-119

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Recension av Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur

  Björn Magnusson Staaf, 2010, I : Rig. 2010, 4, s. 252-253

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. The Street as Monument

  Björn Magnusson Staaf, Eriksdotter, G. & Larsson, S., 1996, I : Lund Archaeological Review. 1995, 1, s. 35-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 12. To Remodel Society : Democracy and Archaeology

  Björn Magnusson Staaf, 2004, Södertörn Archaeological Studies. Bohlin, H. (red.). Södertörns högskola, Vol. 1. s. 50-56 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 13. For Whom the Bell Tolls

  Björn Magnusson Staaf, 1996, I : Current Swedish Archaeology. 4, s. 141-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Fantasin och museernas vilkor : glömska, minne och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2006, Mellan minnesvärt och bortglömt. Åkesson, L. (red.). Kulturen i Lund, Vol. 2006. s. 11-23

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Skånska regioner

  Björn Magnusson Staaf, 2002, I : Kulturmiljövård. 2, 02, s. 74-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. Ting och Tanke

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Artefakter - arkeologiska ting : en bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv. Högberg, A. (red.). Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö, Vol. 71. s. 41-49

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Märkvärt medeltida

  Björn Magnusson Staaf, 2003, I : Kulturmiljövård. 1, 03, s. 80-80

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. Rapport om rapporter : en diskussion kring kvalitetsbedömningar av arkeologiska rapporter

  Björn Magnusson Staaf & Anders, G., 2002, Riksantikvarieämbetet. 32 s. (Projekt uppdragsarkeologi; vol. 2001:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 19. Illusion och verklighet : landskapet som rekonstruktion

  Björn Magnusson Staaf, 2004, I : Bebyggelseshistorisk tidskrift. 48, s. 5-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Historiens Vaktmästare

  Björn Magnusson Staaf, 2001, I : Res Publica. 53, s. 29-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Early Metallurgy in Scandinavia: Continuity or Discontinuity?

  Björn Magnusson Staaf, 2001, I : Lund Archaeological Review. 2001, 7, s. 19-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Sex and the city

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Sexuellt. Jönsson, L-E. (red.). Kulturen i Lund, Vol. 2007. s. 153-165

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Fullåkerslandskapet

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Malmö Kulturmiljö. (Öresundsförbindelsen. Lockarp 7A : rapport över arkeologisk slutundersökning; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Kinas vaggor : nya arkeologiska fynd

  Björn Magnusson Staaf, 1997, Årsbok om Kina. Davidsson, A. (red.). Svensk-kinesiska föreningen, Vol. 1997. s. 32-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Playing and Learning in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII : Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit. Schmidt-Römhild, s. 447-456

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Att söka en historisk kärna : perspektiv på norrländskt historiebruk

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr. Lundström, I. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 226-241

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Arkitekterna som formade Malmö : en modern stad växer fram

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 1996, Carlsson Bokförlag. 288 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Plats på scen : kring beskrivning och förmedling av Bohusläns fasta fornlämningar genom tiderna

  Björn Magnusson Staaf & Johanssen, B., 2004, Kulturhistoriska dokumentationer. Riksantikvarieämbetet, Vol. 17.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 29. Korrosionsskador i tegelfasader : värdering och åtgärder

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Holmström, M. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 97-102

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Grevefejden : en komplicerad historia

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lunds historia : staden och omlandet. 1. Medeltiden : en metropol växer fram. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, Vol. 1. s. 484-489

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Hur Kensingtonstenen skapar historia

  Björn Magnusson Staaf & Åhlén, M., 2003, Kensingtonstenens gåta = The riddle of the Kensington runestone : Historiska nyheter special. Statens historiska museum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Klostergården och miljonprogrammets diskreta charm

  Björn Magnusson Staaf, 2005, Skånsk Kulturmiljövård : 30 år senare. Arcadius, K. (red.). Skånes hembygdsförbund, s. 163-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Malmös möte med renässansen

  Björn Magnusson Staaf (red.), Reisnert, A. (red.) & Björklund, E. (red.), 1999, Malmö Museer. 93 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 34. Changes of Use: Transformations of Comprehension

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Metals and Society :papers from a session held at the European Association of Archaeologists Annual Meeting in Lisbon 2000. Ottaway, B. & Wager, E. S. (red.). Archaeopress, Vol. BAR International Series 1061. s. 133-144

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Kalk

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Föresundsförbindelsen : på väg mot det förflutna. Björhem, N. (red.). Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Guide till Malmös arkitektur

  Björn Magnusson Staaf (red.), Tykesson, T. (red.), Hansson, C. (red.), Brunnberg, K. (red.) & Reisnert, A. (red.), 2001, Arkitektur förlag. 224 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 37. Monasteries, convents and nunneries in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2014, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX : Die Klöster. Gläser, M., Schneider, M. & Kimminus-Schneider, C. (red.). Schmidt-Römhild, s. 559-572

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Utställningen 1907 : när en ny tid inleddes

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Allt ljus på Lund : boken om den stora utställningen 1907. Blom, K. A. (red.). Stiftelsen Lundaguide, s. 35-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. The medieval fortifications of Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII : die Befestigungen. Gläser, M. & Kimminus-Schneider, C. (red.). Schmidt-Römhild, s. 721-731

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Staden vid kusten : arkeologiska berättelser i Citytunnelns spår

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Malmö Museer. 137 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. An essay on the theory of history in Swedish archeology

  Björn Magnusson Staaf, 1994, Institute of Archaeology, Lund University. 91 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 42. Form and Function : the Architecture of Meaning

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Form, function & context. Olausson, D. & Vandkilde, H. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 71-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Jägar-Bondelandskapet

  Björn Magnusson Staaf & Rostoványi, V. A., 1998, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 8 s. (Öresundsförbindelsen och arkeologi II: projektprogram och undersökningsplaner för arkeologiska slutundersökningar; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Fasta och brutna förbindelser

  Björn Magnusson Staaf, 2001, Möten med forntiden. Flodin, L. & Modig, A. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 57-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Lockarp

  Björn Magnusson Staaf, Håkan, A., Laila, E. & Joakim, F., 1995, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 18 s. (Rapport över arkeologiska förundersökningar; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. Att lita på krisen? : Om kris som komponent i historieteori

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (red.). Sekel Bokförlag, s. 29-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa