Björn Magnusson Staaf

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1994
 2. An essay on the theory of history in Swedish archeology

  Björn Magnusson Staaf, 1994, Institute of Archaeology, Lund University. 91 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 3. 1995
 4. Lockarp

  Björn Magnusson Staaf, Håkan, A., Laila, E. & Joakim, F., 1995, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 18 s. (Rapport över arkeologiska förundersökningar; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. 1996
 6. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 s. (Acta Archaeologica Lundensia; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Arkitekterna som formade Malmö : en modern stad växer fram

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 1996, Carlsson Bokförlag. 288 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. For Whom the Bell Tolls

  Björn Magnusson Staaf, 1996, I : Current Swedish Archaeology. 4, s. 141-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. The Street as Monument

  Björn Magnusson Staaf, Eriksdotter, G. & Larsson, S., 1996, I : Lund Archaeological Review. 1995, 1, s. 35-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. 1997
 12. Kinas vaggor : nya arkeologiska fynd

  Björn Magnusson Staaf, 1997, Årsbok om Kina. Davidsson, A. (red.). Svensk-kinesiska föreningen, Vol. 1997. s. 32-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. 1998
 14. Jägar-Bondelandskapet

  Björn Magnusson Staaf & Rostoványi, V. A., 1998, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 8 s. (Öresundsförbindelsen och arkeologi II: projektprogram och undersökningsplaner för arkeologiska slutundersökningar; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. 1999
 16. Malmös historia efter 1658

  Björn Magnusson Staaf, 1999, Malmöbilder. Abrahamsson, R., Fernández, F. & Hain, J. R. (red.). J R Hain, s. 11-14

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Malmös möte med renässansen

  Björn Magnusson Staaf (red.), Reisnert, A. (red.) & Björklund, E. (red.), 1999, Malmö Museer. 93 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. 2000
 19. Form and Function : the Architecture of Meaning

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Form, function & context. Olausson, D. & Vandkilde, H. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 71-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Hannah Arendt and Torsten Hägerstrand : converging tendencies in contemporary archaeological theory (?)

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Philosophy and Archaeological Practice : perspectives for the 21st century. Holtorf, C. & Karlsson, H. (red.). Bricoleur Press, s. 135-152

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Kalk

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Föresundsförbindelsen : på väg mot det förflutna. Björhem, N. (red.). Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Näset : nutidsarkeologiska promenader längs en skånekust 1977,1988,1999

  Björn Magnusson Staaf, 2000, [Host publication title missing]. Hedström, Å. (red.). Wedgepress & Cheese, s. 2-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 23. Ting och Tanke

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Artefakter - arkeologiska ting : en bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv. Högberg, A. (red.). Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö, Vol. 71. s. 41-49

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. 2001
 25. Early Metallurgy in Scandinavia: Continuity or Discontinuity?

  Björn Magnusson Staaf, 2001, I : Lund Archaeological Review. 2001, 7, s. 19-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Fasta och brutna förbindelser

  Björn Magnusson Staaf, 2001, Möten med forntiden. Flodin, L. & Modig, A. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 57-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Guide till Malmös arkitektur

  Björn Magnusson Staaf (red.), Tykesson, T. (red.), Hansson, C. (red.), Brunnberg, K. (red.) & Reisnert, A. (red.), 2001, Arkitektur förlag. 224 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 28. Historiens Vaktmästare

  Björn Magnusson Staaf, 2001, I : Res Publica. 53, s. 29-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. 2002
 30. Att fånga vad som tänkts

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Reflexiv Fältarkeologi? : återsken av ett seminarium. Berggren, Å. & Burström, M. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 202-205

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Changes of Use: Transformations of Comprehension

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Metals and Society :papers from a session held at the European Association of Archaeologists Annual Meeting in Lisbon 2000. Ottaway, B. & Wager, E. S. (red.). Archaeopress, Vol. BAR International Series 1061. s. 133-144

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Fullåkerslandskapet

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Malmö Kulturmiljö. (Öresundsförbindelsen. Lockarp 7A : rapport över arkeologisk slutundersökning; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Rapport om rapporter : en diskussion kring kvalitetsbedömningar av arkeologiska rapporter

  Björn Magnusson Staaf & Anders, G., 2002, Riksantikvarieämbetet. 32 s. (Projekt uppdragsarkeologi; vol. 2001:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Skånska regioner

  Björn Magnusson Staaf, 2002, I : Kulturmiljövård. 2, 02, s. 74-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 35. 2003
 36. Att sätta Malmö på kartan

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Malmös Kartor : från 1500-talet till idag. Tykesson, T. (red.). Historiska Media

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Hur Kensingtonstenen skapar historia

  Björn Magnusson Staaf & Åhlén, M., 2003, Kensingtonstenens gåta = The riddle of the Kensington runestone : Historiska nyheter special. Statens historiska museum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Märkvärt medeltida

  Björn Magnusson Staaf, 2003, I : Kulturmiljövård. 1, 03, s. 80-80

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 39. Places in Our Minds : Transformation and Tradition in Early Iron Age Settlements

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Centrality-regionality : the social structure of southern Sweden during the Iron Age. Larsson, L. & Hårdh, B. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 311-321

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. 2004
 41. Illusion och verklighet : landskapet som rekonstruktion

  Björn Magnusson Staaf, 2004, I : Bebyggelseshistorisk tidskrift. 48, s. 5-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Museums and Ethics

  Björn Magnusson Staaf, 2004, Swedish Archaeologists on Ethics. Karlsson, H. (red.). Bricoleur Press, s. 349-362

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Plats på scen : kring beskrivning och förmedling av Bohusläns fasta fornlämningar genom tiderna

  Björn Magnusson Staaf & Johanssen, B., 2004, Kulturhistoriska dokumentationer. Riksantikvarieämbetet, Vol. 17.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 44. To Remodel Society : Democracy and Archaeology

  Björn Magnusson Staaf, 2004, Södertörn Archaeological Studies. Bohlin, H. (red.). Södertörns högskola, Vol. 1. s. 50-56 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 45. 2005
 46. Klostergården och miljonprogrammets diskreta charm

  Björn Magnusson Staaf, 2005, Skånsk Kulturmiljövård : 30 år senare. Arcadius, K. (red.). Skånes hembygdsförbund, s. 163-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. 2006
 48. Fantasin och museernas vilkor : glömska, minne och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2006, Mellan minnesvärt och bortglömt. Åkesson, L. (red.). Kulturen i Lund, Vol. 2006. s. 11-23

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Långhuslandskapet : en studie av bebyggelse och samhälle

  Björn Magnusson Staaf & Björhem, N., 2006, Malmö Kulturmiljö. 318 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 50. 2007
 51. Att söka en historisk kärna : perspektiv på norrländskt historiebruk

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr. Lundström, I. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 226-241

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Sex and the city

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Sexuellt. Jönsson, L-E. (red.). Kulturen i Lund, Vol. 2007. s. 153-165

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Stortorget, Gustav Adolfs torg och österut

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 2007, Malmöguiden : välkommen till en promenad i Sveriges mest sydländska och internationella stad. Stiftelsen Lundaguide / Wallin & Dahlbom, s. 67-85

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Utställningen 1907 : när en ny tid inleddes

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Allt ljus på Lund : boken om den stora utställningen 1907. Blom, K. A. (red.). Stiftelsen Lundaguide, s. 35-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. 2008
 56. Kina - mitt i världen

  Björn Magnusson Staaf, 2008, Kina. Magnusson Staaf, B. (red.). Kulturen i Lund, s. 11-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. 2009
 58. Malmö i skimmer och skugga : stadsbyggnad och arkitektur 1945-2005

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 2009, Architectus Verborum i samarbete med Malmö Stadsbyggnadskontor.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 59. När paradiset kom till Malmö

  Björn Magnusson Staaf, 2009, När teatern kom till Malmö : boken om ett tvåhundraårsjubileum. Malmö museer och Malmö stadsarkiv, s. 25-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. 2010
 61. Föremåls betydelse och att förstå sig själv baklänges

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Svenska Unescorådets årsbok 2009. Svenska Unescorådet, Vol. 2010:1. s. 95-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. Recension av Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur

  Björn Magnusson Staaf, 2010, I : Rig. 2010, 4, s. 252-253

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Föregående 1 2 Nästa