Björn Magnusson Staaf

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 2. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 s. (Acta Archaeologica Lundensia; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. An essay on the theory of history in Swedish archeology

  Björn Magnusson Staaf, 1994, Institute of Archaeology, Lund University. 91 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 4. Arkitekterna som formade Malmö : en modern stad växer fram

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 1996, Carlsson Bokförlag. 288 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 5. Att fånga vad som tänkts

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Reflexiv Fältarkeologi? : återsken av ett seminarium. Berggren, Å. & Burström, M. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 202-205

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Att lita på krisen? : Om kris som komponent i historieteori

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (red.). Sekel Bokförlag, s. 29-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Att sätta Malmö på kartan

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Malmös Kartor : från 1500-talet till idag. Tykesson, T. (red.). Historiska Media

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Att söka en historisk kärna : perspektiv på norrländskt historiebruk

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr. Lundström, I. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 226-241

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Building in a Border Zone

  Björn Magnusson Staaf, 2015, I : Ethnologia Scandinavica. 45, s. 246-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Changes of Use: Transformations of Comprehension

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Metals and Society :papers from a session held at the European Association of Archaeologists Annual Meeting in Lisbon 2000. Ottaway, B. & Wager, E. S. (red.). Archaeopress, Vol. BAR International Series 1061. s. 133-144

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Early Metallurgy in Scandinavia: Continuity or Discontinuity?

  Björn Magnusson Staaf, 2001, I : Lund Archaeological Review. 2001, 7, s. 19-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Efterord - en kommentar

  Björn Magnusson Staaf, 2017, Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa. Jönsson, L-E. (red.). Lunds universitet, s. 131-139 (Lunds Studies in Arts and Cultural Sciences ; vol. 14).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 13. Fantasin och museernas vilkor : glömska, minne och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2006, Mellan minnesvärt och bortglömt. Åkesson, L. (red.). Kulturen i Lund, Vol. 2006. s. 11-23

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Fasta och brutna förbindelser

  Björn Magnusson Staaf, 2001, Möten med forntiden. Flodin, L. & Modig, A. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 57-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Flykt

  Fredrik Nilsson, Björn Magnusson Staaf & Åkerman, C., 2017, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 8, s. 5-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Föremåls betydelse och att förstå sig själv baklänges

  Björn Magnusson Staaf, 2010, Svenska Unescorådets årsbok 2009. Svenska Unescorådet, Vol. 2010:1. s. 95-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Form and Function : the Architecture of Meaning

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Form, function & context. Olausson, D. & Vandkilde, H. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 71-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Förslaget till ändringar i kulturminneslagen håller inte!

  Högberg, A., Kristina Jennbert, Lars Larsson, Björn Magnusson Staaf, Andrén, A., Karlsson, H., Bolin, H., Cassel, K., Gustavsson, A., Kyhlberg, O. & Kristansen, K., 2011 apr 1, DIK Forum, s. 19-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 19. For Whom the Bell Tolls

  Björn Magnusson Staaf, 1996, I : Current Swedish Archaeology. 4, s. 141-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Friluftsmuseer : tradition och framtid

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Platsers historia. Gardelin, G. (red.). Kulturen i Lund, s. 12-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Fullåkerslandskapet

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Malmö Kulturmiljö. (Öresundsförbindelsen. Lockarp 7A : rapport över arkeologisk slutundersökning; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Grevefejden : en komplicerad historia

  Björn Magnusson Staaf, 2012, Lunds historia : staden och omlandet. 1. Medeltiden : en metropol växer fram. Blom, K. A. (red.). Lunds kommun, Vol. 1. s. 484-489

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Guide till Malmös arkitektur

  Björn Magnusson Staaf (red.), Tykesson, T. (red.), Hansson, C. (red.), Brunnberg, K. (red.) & Reisnert, A. (red.), 2001, Arkitektur förlag. 224 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 24. Hannah Arendt and Torsten Hägerstrand : converging tendencies in contemporary archaeological theory (?)

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Philosophy and Archaeological Practice : perspectives for the 21st century. Holtorf, C. & Karlsson, H. (red.). Bricoleur Press, s. 135-152

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Historiens Vaktmästare

  Björn Magnusson Staaf, 2001, I : Res Publica. 53, s. 29-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Hur Kensingtonstenen skapar historia

  Björn Magnusson Staaf & Åhlén, M., 2003, Kensingtonstenens gåta = The riddle of the Kensington runestone : Historiska nyheter special. Statens historiska museum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Illusion och verklighet : landskapet som rekonstruktion

  Björn Magnusson Staaf, 2004, I : Bebyggelseshistorisk tidskrift. 48, s. 5-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Jägar-Bondelandskapet

  Björn Magnusson Staaf & Rostoványi, V. A., 1998, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 8 s. (Öresundsförbindelsen och arkeologi II: projektprogram och undersökningsplaner för arkeologiska slutundersökningar; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Jag tänker, alltså finns vi

  Björn Magnusson Staaf, 2018, Jag tänker. Och jag är ändå inte alldeles säker på att jag finns till: Att spegla sig i Lars Gustafssons mikroskopiska värld: En fragmentarisk essäbok. Arvidson, M. (red.). Malmö: Universus Academic Press, s. 181-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 30. Kalk

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Föresundsförbindelsen : på väg mot det förflutna. Björhem, N. (red.). Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Kina - mitt i världen

  Björn Magnusson Staaf, 2008, Kina. Magnusson Staaf, B. (red.). Kulturen i Lund, s. 11-25

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Kinas vaggor : nya arkeologiska fynd

  Björn Magnusson Staaf, 1997, Årsbok om Kina. Davidsson, A. (red.). Svensk-kinesiska föreningen, Vol. 1997. s. 32-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Klostergården och miljonprogrammets diskreta charm

  Björn Magnusson Staaf, 2005, Skånsk Kulturmiljövård : 30 år senare. Arcadius, K. (red.). Skånes hembygdsförbund, s. 163-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Kontroll över kulturarvet SD:s medel för att nå makt

  Björn Magnusson Staaf, 2010 okt 3, Dagens nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 35. Korrosionsskador i tegelfasader : värdering och åtgärder

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Holmström, M. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 97-102

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Långhuslandskapet : en studie av bebyggelse och samhälle

  Björn Magnusson Staaf & Björhem, N., 2006, Malmö Kulturmiljö. 318 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Lockarp

  Björn Magnusson Staaf, Håkan, A., Laila, E. & Joakim, F., 1995, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 18 s. (Rapport över arkeologiska förundersökningar; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Lund in the beginning

  Björn Magnusson Staaf, 2016, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum X : Vorbesiedlung, Gründung und Entwicklung. Lübeck: Schmidt-Römhild

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Lund just då! - Om en parodisk Lundaguide från 1890

  Fredrik Tersmeden, Sven Bjerstedt & Björn Magnusson Staaf, 2014, Föreningen Gamla Lund i samarbete med Fakirensällskapet. 160 s. (Gamla Lunds årsskrift; vol. 96)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Lunds universitet under 350 år: historia och historier

  Fredrik Tersmeden, Björn Magnusson Staaf & Francke, P. (red.), 2016 dec 2, 1 uppl. Lund: Lunds universitet. 264 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. Malmö i skimmer och skugga : stadsbyggnad och arkitektur 1945-2005

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 2009, Architectus Verborum i samarbete med Malmö Stadsbyggnadskontor.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Malmös historia efter 1658

  Björn Magnusson Staaf, 1999, Malmöbilder. Abrahamsson, R., Fernández, F. & Hain, J. R. (red.). J R Hain, s. 11-14

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Malmös möte med renässansen

  Björn Magnusson Staaf (red.), Reisnert, A. (red.) & Björklund, E. (red.), 1999, Malmö Museer. 93 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 44. Märkvärt medeltida

  Björn Magnusson Staaf, 2003, I : Kulturmiljövård. 1, 03, s. 80-80

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. Modernismens tegelfasader

  Björn Magnusson Staaf, Tomas Tägil, Gustavsson, T. & Kristina, B., 2011, Arkus / Riksantikvarieämbetet. 247 s. (Skrift (Arkus); vol. 65)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 46. Monasteries, convents and nunneries in Medieval Lund

  Björn Magnusson Staaf, 2014, Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX : Die Klöster. Gläser, M., Schneider, M. & Kimminus-Schneider, C. (red.). Schmidt-Römhild, s. 559-572

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Föregående 1 2 Nästa