Björn Magnusson Staaf

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2002
 2. Att fånga vad som tänkts

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Reflexiv Fältarkeologi? : återsken av ett seminarium. Berggren, Å. & Burström, M. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 202-205

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Changes of Use: Transformations of Comprehension

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Metals and Society :papers from a session held at the European Association of Archaeologists Annual Meeting in Lisbon 2000. Ottaway, B. & Wager, E. S. (red.). Archaeopress, Vol. BAR International Series 1061. s. 133-144

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Fullåkerslandskapet

  Björn Magnusson Staaf, 2002, Malmö Kulturmiljö. (Öresundsförbindelsen. Lockarp 7A : rapport över arkeologisk slutundersökning; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Rapport om rapporter : en diskussion kring kvalitetsbedömningar av arkeologiska rapporter

  Björn Magnusson Staaf & Anders, G., 2002, Riksantikvarieämbetet. 32 s. (Projekt uppdragsarkeologi; vol. 2001:3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Skånska regioner

  Björn Magnusson Staaf, 2002, I : Kulturmiljövård. 2, 02, s. 74-75

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. 2001
 8. Early Metallurgy in Scandinavia: Continuity or Discontinuity?

  Björn Magnusson Staaf, 2001, I : Lund Archaeological Review. 2001, 7, s. 19-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Fasta och brutna förbindelser

  Björn Magnusson Staaf, 2001, Möten med forntiden. Flodin, L. & Modig, A. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 57-59

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Guide till Malmös arkitektur

  Björn Magnusson Staaf (red.), Tykesson, T. (red.), Hansson, C. (red.), Brunnberg, K. (red.) & Reisnert, A. (red.), 2001, Arkitektur förlag. 224 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 11. Historiens Vaktmästare

  Björn Magnusson Staaf, 2001, I : Res Publica. 53, s. 29-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. 2000
 13. Form and Function : the Architecture of Meaning

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Form, function & context. Olausson, D. & Vandkilde, H. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 71-80

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Hannah Arendt and Torsten Hägerstrand : converging tendencies in contemporary archaeological theory (?)

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Philosophy and Archaeological Practice : perspectives for the 21st century. Holtorf, C. & Karlsson, H. (red.). Bricoleur Press, s. 135-152

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Kalk

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Föresundsförbindelsen : på väg mot det förflutna. Björhem, N. (red.). Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Näset : nutidsarkeologiska promenader längs en skånekust 1977,1988,1999

  Björn Magnusson Staaf, 2000, [Host publication title missing]. Hedström, Å. (red.). Wedgepress & Cheese, s. 2-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 17. Ting och Tanke

  Björn Magnusson Staaf, 2000, Artefakter - arkeologiska ting : en bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv. Högberg, A. (red.). Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö, Vol. 71. s. 41-49

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. 1999
 19. Malmös historia efter 1658

  Björn Magnusson Staaf, 1999, Malmöbilder. Abrahamsson, R., Fernández, F. & Hain, J. R. (red.). J R Hain, s. 11-14

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Malmös möte med renässansen

  Björn Magnusson Staaf (red.), Reisnert, A. (red.) & Björklund, E. (red.), 1999, Malmö Museer. 93 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 21. 1998
 22. Jägar-Bondelandskapet

  Björn Magnusson Staaf & Rostoványi, V. A., 1998, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 8 s. (Öresundsförbindelsen och arkeologi II: projektprogram och undersökningsplaner för arkeologiska slutundersökningar; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 23. 1997
 24. Kinas vaggor : nya arkeologiska fynd

  Björn Magnusson Staaf, 1997, Årsbok om Kina. Davidsson, A. (red.). Svensk-kinesiska föreningen, Vol. 1997. s. 32-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. 1996
 26. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 27. An Essay on Copper Flat Axes

  Björn Magnusson Staaf, 1996, Almqvist & Wiksell International. 211 s. (Acta Archaeologica Lundensia; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Arkitekterna som formade Malmö : en modern stad växer fram

  Björn Magnusson Staaf & Tykesson, T., 1996, Carlsson Bokförlag. 288 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. For Whom the Bell Tolls

  Björn Magnusson Staaf, 1996, I : Current Swedish Archaeology. 4, s. 141-155

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. The Street as Monument

  Björn Magnusson Staaf, Eriksdotter, G. & Larsson, S., 1996, I : Lund Archaeological Review. 1995, 1, s. 35-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. 1995
 32. Lockarp

  Björn Magnusson Staaf, Håkan, A., Laila, E. & Joakim, F., 1995, Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö. 18 s. (Rapport över arkeologiska förundersökningar; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. 1994
 34. An essay on the theory of history in Swedish archeology

  Björn Magnusson Staaf, 1994, Institute of Archaeology, Lund University. 91 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Föregående 1 2 Nästa